Khơi thông nguồn vốn thúc đẩy tăng trưởng cho các doanh nghiệp.

Nguồn tài trợ vốn từ Jenfi giúp doanh nghiệp của bạn tăng doanh số mà không cần đánh đổi vốn chủ sở hữu. Quy trình đăng ký dễ dàng và phê duyệt có thể chỉ trong 24 giờ.

Hạn mức lên đến 5 Tỷ VND

BNPL (Mua NGAY Trả Tiền Sau)

Mua Trước, Trả Sau là sản phẩm trong đó Jenfi sẽ thay thế doanh nghiệp bên mua hàng thanh toán hóa đơn mua hàng cho nhà cung cấp. Doanh nghiệp bên mua hàng sẽ thanh toán trả góp cho Jenfi tổng đơn hàng theo từng đợt tối đa 3 tháng.

Cấp vốn dựa vào doanh thu (Revenue Based Financing - RBF)

Hình Thức nhận nguồn vốn dựa vào doanh số tăng trưởng của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ cấp cho doanh nghiệp một khoản tiền và nhận lại một phần nhỏ doanh thu phát sinh trong tương lai của doanh nghiệp.

Cách Thức Hoạt Động

Bốn bước dễ dàng để khai phá tiềm năng tăng trưởng doanh nghiệp của bạn.

Nộp Hồ Sơ Trực Tuyến

Quy trình đăng ký nhanh chóng và bảo mật. Chúng tôi sẽ thẩm định và phê duyệt hồ sơ của bạn có thể chỉ trong 24 giờ.

Sử Dụng Nguồn Vốn

Doanh nghiệp của bạn có thể nhận đến 5 tỷ VND và tăng doanh số thần tốc với nguồn vốn dành riêng cho các hoạt động tăng trưởng.

Hoàn Vốn Linh Hoạt

Bạn chỉ cần thanh toán % nhỏ doanh thu để hoàn vốn. Thời gian hoàn trả linh hoạt theo tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp của bạn.

Phát Triển Hơn Nữa

Bạn còn có thể nhận thêm các khoản hỗ trợ tài chính linh hoạt khác để tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Hàng nghìn doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp số tại Châu Á đã nhận vốn thành công tại Jenfi

Hoàn Vốn Linh Hoạt

Những công ty nhận hỗ trợ từ Jenfi có mức tăng trưởng bình quân +8,1% mỗi tháng (tương đương với 156% hàng năm)

Bạn đã sẵn sàng mở rộng quy mô doanh nghiệp của mình chưa?