Back

August 21, 2023

TOPIC

Vốn Điều Lệ Là Gì? Cách Tăng, Giảm Vốn Điều Lệ Cho Doanh Nghiệp

5 min read

Khi thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam thì vốn điều lệ là điều quan trọng. Vậy vốn điều lệ là gì? Theo quy định của pháp luật, vốn điều lệ của công ty là bao nhiêu? Làm thế nào để tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp? Hãy cùng Jenfi giải đáp thắc mắc thông qua nội dung sau.

Vốn điều lệ là gì?

Để trả lời cho câu hỏi vốn điều lệ là gì, Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã đưa ra định nghĩa:

Vốn điều lệ của một công ty là tổng giá trị tài sản mà các thành viên hoặc chủ sở hữu đã cam kết góp vào khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn/công ty hợp danh hoặc là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Hiện nay, không có giới hạn về số tiền vốn điều lệ đăng ký. Tuy nhiên, trong một số ngành và lĩnh vực đặc thù, Pháp luật vẫn yêu cầu về mức vốn điều lệ cụ thể phải được đáp ứng để đủ điều kiện kinh doanh.

Về loại tiền tệ hoặc tài sản mà vốn điều lệ có thể được ghi nhận, Luật Doanh nghiệp cho phép sử dụng Đồng Việt Nam, quyền sử dụng đất, vàng, ngoại tệ tự do chuyển đổi, quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết kỹ thuật, công nghệ, hoặc các tài sản khác được định giá bằng đồng Việt Nam.

Điều cần lưu ý khi đăng ký vốn điều lệ là gì?

Khi đăng ký vốn điều lệ, chủ doanh nghiệp cần lưu ý một số điều sau:

 • Nên cân nhắc đăng ký vốn điều lệ với số tiền sao cho không quá thấp hoặc quá cao, phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu kinh doanh của bạn. Nếu mức vốn điều lệ quá thấp, độ tin cậy của công ty sẽ giảm và khả năng vay tiền từ ngân hàng cũng sẽ bị hạn chế. Ngược lại, nếu vốn điều lệ đăng ký quá cao so với thực tế, doanh nghiệp có thể gặp những rủi ro không đáng có và phải đối diện với trách nhiệm bồi thường vượt quá khả năng tài chính của mình.
 • Mức vốn điều lệ đăng ký còn ảnh hưởng đến số thuế môn bài mà doanh nghiệp phải nộp. Cụ thể, nếu tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng, lệ phí môn bài được áp dụng là 3.000.000 đồng mỗi năm. Trong trường hợp tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống, mức lệ phí môn bài là 2.000.000 đồng mỗi năm. 
 • Hiện pháp luật Việt Nam chưa quy định mức vốn điều lệ tối thiểu mà doanh nghiệp phải đăng ký, trừ một số ngành nghề có điều kiện đặc biệt như doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (5 tỷ đồng), kinh doanh bất động sản (20 tỷ đồng).
 • Thời hạn nộp đủ phần vốn góp của các loại hình doanh nghiệp là 90 ngày, tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

>> Xem thêm: Cách Thực Hiện Đòn Bẩy Tài Chính Hiệu Quả

Cách tăng hoặc giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên trở lên

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, vốn điều lệ được xác định là tổng giá trị của phần vốn góp mà các thành viên cam kết góp và được ghi trong Điều lệ của công ty.

Doanh nghiệp có thể tăng vốn điều lệ trong những trường hợp sau:

 • Tăng vốn góp của các thành viên.
 • Tiếp nhận thêm vốn góp từ các thành viên mới gia nhập công ty.

Đồng thời, doanh nghiệp có thể giảm vốn điều lệ trong những trường hợp sau:

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho các thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty. Với điều kiện là công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong ít nhất 02 năm kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp, và đã đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trước khi tiến hành hoàn trả cho các thành viên.
 • Công ty mua lại phần vốn góp của các thành viên theo quy định tại Điều 51 của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Công ty TNHH một thành viên

Đối với công ty TNHH một thành viên, vốn điều lệ được xác định là tổng giá trị tài sản mà chủ sở hữu công ty cam kết góp và được ghi trong Điều lệ công ty khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu công ty đóng góp thêm vốn hoặc huy động thêm vốn từ người khác. Quyết định về hình thức và mức tăng vốn điều lệ do chủ sở hữu công ty đưa ra.

Công ty TNHH một thành viên có thể giảm vốn điều lệ trong những trường hợp sau:

 • Nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong ít nhất 02 năm kể từ ngày đăng ký thành lập, doanh nghiệp có thể hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty. Đồng thời bảo đảm thanh toán đủ các nghĩa vụ tài sản sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu của công ty.
 • Vốn điều lệ không được chủ sở hữu của công ty thanh toán đầy đủ,  đúng hạn theo quy định tại Điều 75 của Luật Doanh nghiệp (2020).

Công ty cổ phần

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá của các cổ phần đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phần theo các hình thức sau:

 • Bán cổ phần cho cổ đông.
 • Bán cổ phần riêng lẻ.
 • Bán cổ phần ra công chúng.

Doanh nghiệp có thể giảm vốn điều lệ trong những trường hợp sau:

 • Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty và được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông. Với điều kiện là công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong ít nhất 02 năm kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp, và đã bảo đảm thanh toán đủ các các nghĩa vụ tài sản sau khi đã hoàn trả cho cổ đông.
 • Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định của Pháp luật tại Điều 132 & Điều 133 của Luật Doanh nghiệp (2020).
 • Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo quy định tại Điều 113 của Luật Doanh nghiệp (2020).

Công ty hợp danh

Vốn điều lệ của công ty hợp danh là tổng giá trị tài sản các thành viên công ty đã đóng góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty hợp danh.

Công ty hợp danh có thể tăng vốn điều lệ bằng cách tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn.

Doanh nghiệp có thể giảm vốn điều lệ bằng cách chấm dứt tư cách của thành viên hợp danh.

Tổng kết

Trên đây là một số thông tin liên quan đến vốn điều lệ là gì, vốn điều lệ tối thiểu là bao nhiêu và những cách tăng, giảm vốn điều lệ cho doanh nghiệp. Qua nội dung trên cho thấy, vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sức mạnh tài chính, khả năng hoạt động và mức độ tin cậy của doanh nghiệp trong mắt các đối tác kinh doanh và cơ quan quản lý. Do đó, việc quản lý và điều chỉnh vốn điều lệ một cách hợp lý là điều kiện cần để đảm bảo sự bền vững và phát triển của một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hiện nay.

Theo dõi website của Jenfi ngay để cập nhật những thông tin về tài chính doanh nghiệp hữu ích nhất.

Get a free estimate for funds to grow your business.

Phát triển kinh doanh cùng Jenfi!

Nếu doanh nghiệp của bạn muốn mở rộng kinh doanh và cần tài trợ tài chính, hãy đăng ký huy động vốn tăng trưởng với chúng tôi. Jenfi Capital có thể cung cấp cho doanh nghiệp của bạn khoản vay lên đến 10 tỷ VND mà không yêu cầu tài sản thế chấp. Quy trình đăng ký vay rất đơn giản và dễ hiểu, giúp các công ty khởi nghiệp nhanh chóng nhận được tiền khi thực sự cần thiết.

Để tìm hiểu thêm cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp, bạn có thể đặt lịch tư vấn tại đây hoặc đăng ký trực tuyến tại đây!

What kind of founder are you? Take the quiz to find out

Read This Next