Back

December 2, 2022

TOPIC

Vay Kinh Doanh: Các Tiêu Chí Để Đánh Giá Doanh Nghiệp?

5 min read

Vay Kinh Doanh | Jenfi Capital

Các chủ doanh nghiệp tìm kiếm các dịch vụ vay kinh doanh với nhiều mục đích sử dụng vốn khác nhau. Vay kinh doanh có thể phục vụ cho việc mua thiết bị, nguyên liệu, mua hàng hóa dự trữ, đến những dịch vụ đặc thù như bổ sung vốn lưu động, tài trợ thương mại.

Ngân hàng, tổ chức tín dụng và các bên cho vay đều có nhiều dịch vụ hỗ trợ vay vốn kinh doanh dưới nhiều hình thức: vay kinh doanh thế chấp, vay kinh doanh tín chấp, vay kinh doanh cá nhân… Điều quan trọng nhất là bạn cần hiểu rõ đặc điểm của từng sản phẩm vay, quy trình đăng ký khoản vay để tăng cơ hội vay vốn thành công.

Bài viết này từ Jenfi Capital sẽ giúp bạn hiểu rõ các tiêu chí được ngân hàng và các tổ chức cho vay sử dụng để đánh giá doanh nghiệp để bạn có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn khi vay phục vụ kinh doanh.

Các Tiêu Chí Đánh Giá Doanh Nghiệp Khi Vay Kinh Doanh Tại Ngân Hàng

Các tiêu chí đánh giá doanh nghiệp khi vay kinh doanh

Các tiêu chí đánh giá có thể khác nhau tùy theo mỗi đơn vị cho vay, tuy nhiên có 4 tiêu chí cốt lõi thường được sử dụng để đánh giá doanh nghiệp khi vay vốn gồm:

  • Mục đích sử dụng vốn vay
  • Lịch sử tín dụng của doanh nghiệp
  • Khả năng trả nợ của doanh nghiệp
  • Tài sản thế chấp

Mục đích sử dụng vốn vay

Mục đích sử dụng vốn vay là yếu tố đầu tiên thường được xem xét. Bạn phải trình bày tất cả các mục đích sử dụng vốn vay kinh doanh thật rõ ràng, ví dụ như bạn cần mua thiết bị hay cần vốn để mở rộng kinh doanh, hay cần bổ sung vốn lưu động đang thiếu hụt trong năm. 

Để minh họa cho mục đích sử dụng vốn vay, bạn cần chuẩn bị hai loại giấy tờ gồm: bản phác thảo kế hoạch kinh doanh chi tiết và giấy tờ đi kèm để chứng minh rằng bạn sẽ sử dụng vốn đúng mục đích. 

Lịch sử tín dụng của doanh nghiệp

Một doanh nghiệp có lịch sử tín dụng tốt chứng tỏ doanh nghiệp đáng tin cậy, sẽ được chấp thuận hồ sơ vay dễ dàng hơn. Theo đó, ngân hàng và các tổ chức cho vay sẽ tham khảo báo cáo tín dụng của bên đi vay hoặc bên bảo lãnh trên cổng CIC (trung tâm thông tin tín dụng Việt Nam). 

Các thông tin thường được CIC thu thập bao gồm:

  • Thông tin giao dịch tín dụng của cá nhân hoặc doanh nghiệp
  • Thông tin về nợ và thanh toán nợ trong 12 tháng qua

Khả năng trả nợ của doanh nghiệp

Khả năng trả nợ của bạn sẽ được đánh giá qua các nguồn như: tài sản hiện hữu của doanh nghiệp, tổng doanh thu, dòng tiền để hỗ trợ thanh toán nợ… Các thông tin này thường được trình bày trong báo cáo tài chính doanh nghiệp (BCTC), do đó bạn cũng cần phải chuẩn bị BCTC từ trước. 

Bạn có thể tham khảo cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 133 và thông tư 200 kèm mẫu tại đây.

Tài sản thế chấp

Trường hợp bên cho vay yêu cầu tài sản thế chấp, bạn cần có sẵn nguồn tài sản để chứng minh khả năng chi trả khi xảy ra sự cố. Tài sản có thể thế chấp ngân hàng gồm bất động sản, trang thiết bị hoặc các loại giấy tờ về quyền lợi tài chính khác như hóa đơn thương mại chưa thanh toán.

Đối với vay dài hạn hoặc đầu tư tài sản cố định, đa số bên cho vay cần bạn phải có tài sản thế chấp. Tuy nhiên, nếu bạn vay ngắn hạn thì có thể tận dụng các chương trình cho vay tín chấp để giảm thiểu rủi ro và linh hoạt quản lý dòng tiền. 

Các Tiêu Chí Đánh Giá Doanh Nghiệp Khi Vay Kinh Doanh Theo Doanh Thu

Các tiêu chí đánh giá doanh nghiệp khi vay theo doanh thu

Mô hình vay vốn kinh doanh không thế chấp mà chỉ dựa vào doanh thu (Revenue-Based Financing – RBF) như từ Jenfi, sẽ loại bỏ nhiều rào cản và linh hoạt hơn so với vay vốn doanh nghiệp truyền thống. Theo đó, tiêu chí duy nhất thường được sử dụng để đánh giá doanh nghiệp là tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.

Xem thêm: Vay vốn dựa vào doanh thu là gì?

Tại Jenfi, để đánh giá tiềm năng tăng trưởng, doanh nghiệp thường có thể chỉ cần kết nối tài khoản kinh doanh trực tuyến (ví dụ: tài khoản người bán trên Lazada, Shopee…) vào tài khoản Jenfi. Từ đó, hệ thống AI sẽ tự động phân tích khả năng tăng trưởng, đưa ra dự báo nhu cầu vốn phù hợp và cung cấp các gói vay kinh doanh phù hợp nhất kịp thời.

Tải ngay: Hiểu rõ về vay vốn dựa vào doanh thu

Get a free estimate for funds to grow your business.

Vay vốn tăng trưởng cùng Jenfi

Nếu bạn đang kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh phần mềm, SaaS hoặc các dịch vụ trực tuyến, hãy tạo tài khoản Jenfi để nhận các gói vay lên đến 10 tỷ VND, không thế chấp và lãi suất thấp hơn cả vay theo bảo hiểm nhân thọ. 

Để đăng ký nhận vốn, bạn chỉ cần:

  • Mở tài khoản Jenfi và Kết nối các tài khoản bán hàng của bạn. Các thuật toán từ Jenfi sẽ phân tích dữ liệu bán hàng của bạn và xem xét tình hình tài chính của doanh nghiệp bạn.
  • Nhận các gói tài chính sau 48 giờ (hoặc ít hơn). Sau khi xem xét tài chính của doanh nghiệp bạn, chúng tôi sẽ đưa ra các gói tài chính phù hợp với tình hình kinh doanh của bạn.
  • Chấp nhận gói tài chính bạn muốn để mở rộng quy mô kinh doanh. Bạn có thể sử dụng khoản vay vốn lưu động để quảng cáo hoặc mua hàng hóa dự trữ để bạn có thể tiếp cận thị trường và tăng trưởng!

Nhận vốn từ Jenfi Capital

 

What kind of founder are you? Take the quiz to find out

Read This Next