Back

December 24, 2023

TOPIC

Vai trò của vay doanh nghiệp và những vấn đề cần lưu ý

5 min read

Vay vốn doanh nghiệp là một trong những hình thức tài trợ phổ biến nhất cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hình thức vay vốn này có những tiện ích và hạn chế nào? Bài viết này của Jenfi sẽ giới thiệu về vai trò của vay doanh nghiệp đối với kinh doanh, hồ sơ cần chuẩn bị cho quá trình vay vốn doanh nghiệp cũng như những lưu ý để được xét duyệt cho vay.

Vai trò của vay vốn doanh nghiệp đối với kinh doanh

Vốn doanh nghiệp là gì?

Vốn doanh nghiệp là tổng số tiền mà doanh nghiệp có thể sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình. Vốn vay doanh nghiệp có thể bao gồm vốn chủ sở hữu, vốn vay và vốn thu hút từ các nguồn khác. Vốn doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Vai trò của vay vốn doanh nghiệp trong kinh doanh

Vay doanh nghiệp là một cách để tăng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Như đã đề cập, hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần có một số tiền để mua những sản phẩm cần thiết mà chưa có khả năng chi trả ngay. Vay doanh nghiệp có những vai trò sau đây:

 • Tăng khả năng đầu tư: Vay vốn doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có thể đầu tư vào các dự án, thiết bị, nguyên vật liệu, nhân lực, và các chi phí khác mà doanh nghiệp không có đủ vốn chủ sở hữu để thực hiện. Điều này giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ và gia tăng thị phần.
 • Tăng hiệu quả sử dụng vốn: Vay vốn doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tận dụng được lợi thế của đòn bẩy tài chính. Đòn bẩy tài chính là hiện tượng khi doanh nghiệp sử dụng vốn vay để đầu tư vào các dự án có tỷ suất sinh lời cao hơn lãi suất vay. Điều này giúp doanh nghiệp tăng được lợi nhuận trên mỗi đơn vị vốn chủ sở hữu.
 • Tăng khả năng thanh toán: Vay doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có thể thanh toán được các khoản nợ ngắn hạn, chi trả được các khoản phải trả cho các đối tác, nhà cung cấp và nhân viên. Điều này giúp doanh nghiệp duy trì được uy tín, mối quan hệ và sự ổn định trong kinh doanh.

Hồ sơ cần chuẩn bị cho quá trình vay vốn doanh nghiệp

Để được xét duyệt vốn vay, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ và chính xác. Hồ sơ vay vốn doanh nghiệp thường bao gồm các loại hồ sơ sau đây:

Hồ sơ pháp lý

Hồ sơ pháp lý là những hồ sơ liên quan đến việc thành lập, hoạt động và đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Bạn cần chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ, giấy chứng nhận của doanh nghiệp để xét duyệt vay doanh nghiệp. Dưới đây là các loại hồ sơ chi tiết:

 • Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc mã số thuế.
 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc bản quyền.
 • Giấy chứng nhận đăng ký bảo hiểm xã hội hoặc bảo hiểm y tế.
 • Giấy chứng nhận đăng ký các quy định về an toàn lao động, môi trường và chất lượng.
 • Giấy chứng nhận đăng ký các hội đồng quản trị, ban kiểm soát và cổ đông.
 • Giấy chứng nhận đăng ký các hợp đồng, giao dịch và thỏa thuận với các bên liên quan.

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc cung cấp các thông tin cần thiết cho các bên liên quan như chủ sở hữu, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế và công chúng để họ có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động. Đây cũng là một thủ tục không thể thiếu để thực hiện thủ tục vay doanh nghiệp, cụ thể gồm những báo cáo sau:

 • Báo cáo kết quả kinh doanh.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Báo cáo cân đối kế toán.
 • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu.
 • Báo cáo phân tích chỉ số tài chính.
 • Báo cáo kiểm toán hoặc bảng cân đối số phát sinh.

Hồ sơ về phương án vay vốn

Hồ sơ về phương án vốn vay doanh nghiệp là một bộ tài liệu mô tả chi tiết về mục đích, số tiền, thời hạn, lãi suất, nguồn trả nợ và kế hoạch sử dụng vốn vay của doanh nghiệp. Hồ sơ về phương án vay vốn cần phải có sự phù hợp với nhu cầu và khả năng của doanh nghiệp, cũng như thể hiện được tính khả thi và hiệu quả của việc vay vốn. Hồ sơ về phương án vay vốn thường bao gồm các tài liệu sau:

Đơn xin vay vốn doanh nghiệp

Văn bản chính thức này sẽ được gửi đến đơn vị cho vay, nêu rõ thông tin về doanh nghiệp, số tiền vay, thời hạn vay, lãi suất vay, nguồn trả nợ cũng như mục đích sử dụng nguồn vốn vay.

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp gồm một bộ tài liệu thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thuyết minh và báo cáo kiểm toán (nếu có).

Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp

Đây là một tài liệu mô tả chi tiết về hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường, đối thủ cạnh tranh, chiến lược, mục tiêu và kế hoạch thực hiện của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, thường là từ 3 đến 5 năm.

Dự toán ngân sách của doanh nghiệp

Đây là một tài liệu ước tính về các khoản thu và chi của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, thường là từ 1 đến 2 năm. Dự toán ngân sách cần phải có sự cân đối giữa thu và chi, đảm bảo khả năng thanh toán nợ và sinh lời cho doanh nghiệp.

Hồ sơ về tài sản đảm bảo

Hồ sơ này gồm một bộ tài liệu chứng minh quyền sở hữu và giá trị của các tài sản mà doanh nghiệp sử dụng làm tài sản đảm bảo cho việc vay vốn. Tài sản đảm bảo là những tài sản có giá trị cao và có thể bán được để trả nợ nếu doanh nghiệp không thể trả nợ đúng hạn. 

Tài sản đảm bảo thường là các tài sản cố định như đất đai, nhà cửa, máy móc, thiết bị, xe cộ, hàng tồn kho hay các tài sản khác như cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá. Hồ sơ về tài sản đảm bảo thường bao gồm các tài liệu sau:

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản: là một văn bản chứng minh quyền sở hữu của doanh nghiệp đối với tài sản đảm bảo, thể hiện thông tin về tên, địa chỉ, số đăng ký, diện tích, giá trị, thời hạn sử dụng của tài sản.
 • Giấy tờ liên quan đến tài sản đảm bảo: là các văn bản khác liên quan đến tài sản đảm bảo như hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mướn, giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá.
 • Báo cáo định giá tài sản đảm bảo: là một văn bản do một đơn vị định giá uy tín thực hiện, nêu rõ phương pháp, tiêu chuẩn và kết quả định giá của tài sản đảm bảo cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của tài sản.

Những lưu ý để được xét duyệt cho vay vốn doanh nghiệp

Ngoài việc chuẩn bị hồ sơ vay doanh nghiệp, doanh nghiệp cũng cần phải chú ý đến những vấn đề sau để tăng khả năng được xét duyệt cho vay vốn doanh nghiệp:

Xác định rõ ràng mục đích vay vốn

Mục đích vay doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng để đơn vị cho vay đánh giá khả năng trả nợ và hiệu quả sử dụng vốn vay của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải xác định rõ ràng mục đích vay vốn như là để mua sắm máy móc, thiết bị, đầu tư xây dựng, mở rộng thị trường hay để bổ sung vốn lưu động. 

Mục đích vay doanh nghiệp cần phải phù hợp với nhu cầu và khả năng cũng như có sự liên quan đến ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng cần phải trình bày rõ ràng cách sử dụng vốn vay, kế hoạch hoàn trả nợ và dự kiến lợi nhuận từ việc vay vốn.

Chú ý tính toán lãi suất vay trước khi tiến hành thủ tục vay vốn

Lãi suất vay là một yếu tố quyết định đến chi phí và lợi ích của việc vay vốn doanh nghiệp. Lãi suất vay có thể được tính theo hai phương pháp là lãi suất cố định và lãi suất nổi. Lãi suất cố định là lãi suất không thay đổi trong suốt thời gian vay, còn lãi suất nổi là lãi suất có thể thay đổi theo biến động của thị trường. 

Doanh nghiệp cần phải tính toán kỹ lưỡng lãi suất vay trước khi tiến hành thủ tục vay vốn, để đảm bảo rằng lãi suất vay là hợp lý và có thể chịu đựng được. Doanh nghiệp cũng cần phải so sánh lãi suất vay của các đơn vị cho vay khác nhau để lựa chọn được đơn vị cho vay có lãi suất vay thấp nhất và điều kiện vay tốt nhất.

Xem xét và lựa chọn đơn vị cho vay phù hợp

Đơn vị cho vay là một yếu tố ảnh hưởng đến quy trình và kết quả của việc vay vốn doanh nghiệp. Có nhiều loại hình đơn vị cho vay như là ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức phi chính phủ hay cá nhân. Mỗi loại hình đơn vị cho vay có những ưu và nhược điểm riêng cũng như những yêu cầu và điều kiện vay khác nhau. 

Doanh nghiệp cần phải xem xét và lựa chọn đơn vị cho vay phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình, cũng như có uy tín và chất lượng dịch vụ tốt. Doanh nghiệp cũng cần phải đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện vay của đơn vị cho vay để tránh những rủi ro và tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình vay vốn.

Tạm kết

Trên đây là một số điều mà bạn cần biết về hình thức cho vay doanh nghiệp cũng như một số thủ tục, hồ sơ để có thể hoàn tất thủ tục này. Hy vọng thông tin bài viết này có thể giải đáp được những thắc mắc của bạn để có thể cân nhắc các lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình. Để khám phá thêm các thông tin về kinh doanh, tài chính, marketing,… bạn có thể truy cập vào Blog của Jenfi Blog để đọc những bài viết khác nhé!

Get a free estimate for funds to grow your business.

Phát triển kinh doanh cùng Jenfi!

Nếu doanh nghiệp của bạn muốn mở rộng kinh doanh và cần tài trợ tài chính, hãy đăng ký huy động vốn tăng trưởng với chúng tôi. Jenfi có thể cung cấp cho doanh nghiệp của bạn khoản vay lên đến 12 tỷ VND mà không yêu cầu tài sản thế chấp. Quy trình đăng ký vay rất đơn giản và dễ hiểu, giúp các SMEs, doanh nghiệp số, công ty khởi nghiệp phát triển nhanh chóng nhờ vào nguồn vốn tức thì cho các hoạt động thực sự cần thiết.

Để tìm hiểu thêm cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp, bạn có thể đặt lịch tư vấn tại đây hoặc đăng ký trực tuyến tại đây!

What kind of founder are you? Take the quiz to find out

Read This Next