Hoạch Định Ngân Sách Trong Quản Trị Doanh Nghiệp

budgeting là gì

Hoạch định ngân sách vận hành là chìa khóa giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ ổn định tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng dài hạn. Đồng thời, đây cũng là yếu tố quan trọng quyết định thành công của startups khi vốn được xem là huyết mạch của doanh nghiệp.

Hoạch Định Ngân Sách Là Gì?

Đây là hành động lên kế hoạch tài chính, bao gồm nghiên cứu, thu thập dữ liệu nhằm báo trước khả năng chi tiêu, giúp doanh nghiệp chủ động dự trù tài chính tương đương. Kế hoạch này có thể được thiết lập dựa trên mục tiêu ngắn hạn hoặc chiến lược dài hạn.

Trong đó, liệt kê rõ ràng từng mục tiêu với chi phí tương ứng đi kèm kế hoạch hành động cụ thể. Hoạch định ngân sách vận hành là phương án cân đối nhu cầu thu chi, tối ưu lợi nhuận một cách chủ động. 

Những Loại Ngân Sách Chính

1. Master budget – Ngân sách tổng

Ngân sách tổng có thể được dự toán cho nhiều thời kỳ như  Tháng – Quý – Năm. Mang đến cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động tại từng phòng ban. Đồng thời, đây cũng là bức tranh thể hiện sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Giải đáp cho câu hỏi quan trọng: Doanh nghiệp sẽ tạo ra đủ giá trị để thu về đầy đủ nguồn lực trong tương lai như – lợi nhuận, vốn vay, nhà đầu tư,.. –  và đạt được những mục tiêu dài hạn không?

2. Operating budget – Ngân sách hoạt động

Gồm các chỉ số quan trọng trong quy trình vận hành giúp doanh nghiệp dự toán dòng tiền thu vào và chi ra. Trong đó bao gồm ngân sách cho các hoạt động sản xuất, cung ứng vật tư, chi phí nhân sự. Dự toán chi phí quản lý, bán hàng, vận hành nói chung. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tính toán được doanh thu kỳ vọng, giá vốn kỳ vọng và xây dựng phương án ứng phó cho các tình huống khác nhau.

3. Cash flow budget – Ngân sách dòng tiền

Đây là hình thức dự toán sự ra vào của dòng tiền phát sinh ở một thời kỳ nhất định. Mục tiêu là xác định số tiền dương lưu động trong doanh nghiệp. Để thuận tiện cho việc dự đoán dòng tiền và lập kế hoạch tài chính phù hợp, doanh nghiệp nên chia dòng tiền vào thành 3 loại: Từ bán hàng; Từ đầu tư; Từ các hoạt động tài chính khác.

4. Financial budget – Ngân sách tài chính

Đây sẽ là kế hoạch chi tiết về thu chi của những khoản tiền quỹ ở một khoảng thời gian cụ thể. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là công cụ để hạn chế chi phí. Doanh nghiệp sử dụng dự toán này hầu hết là để đạt được hiệu quả nguồn lực với năng suất và hiệu quả tối ưu nhất.

5. Static budget – Ngân sách cố định

Dù các yếu tố khác như doanh số, lợi nhuận, tồn kho,… sẽ thay đổi thì số liệu của ngân sách này luôn là cố định. 

Quy trình hoạch định ngân sách

Hoạch định ngân sách giúp doanh nghiệp sở hữu thước đo chính xác cho mọi hoạt động kinh doanh. 

Bên cạnh đó, từ ngân sách mà xác định các mục tiêu phù hợp, xem xét phương án kinh doanh và dự đoán kết quả cụ thể. Ngoài ra, hoạch định ngân sách là công cụ giúp quyết định phương án, tạo nền tảng phối hợp cho các bộ phận. 

Lãnh đạo dựa vào đây để giám sát tiến độ thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động.

Ngân sách sẽ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào?

1. Bảng cân đối kế toán

Một bảng cân đối kế toán tiêu chuẩn gồm có: tài sản công ty ở phía bên trái và tài chính ở bên phải. Trong đó tài chính bao gồm: các khoản nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Bảng cân đối này sẽ cho thấy những khoản tài chính có dấu hiệu báo động.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh 

Báo cáo kết quả kinh doanh là hình thức phản ánh kết quả hoạt động của doanh nghiệp tại mỗi thời kỳ, thể hiện tình hình lãi hoặc lỗ của quá trình kinh doanh. Không những vậy, báo cáo này còn giúp các nhà đầu tư đưa ra những quyết định đầu tư quan trọng. Đồng thời giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị vốn trên sàn chứng khoán.

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Hay còn gọi là báo cáo dòng tiền mặt, đây là loại báo cáo tài chính thể hiện dòng tiền dương trong doanh nghiệp tại một khoảng thời gian nhất định. Đây là một công cụ giúp nhà quản lý có thể kiểm soát dòng tiền một cách kịp thời và hiệu quả.

Get a free estimate for funds to grow your business.

Hoạch định ngân sách – Lợi ích quản trị vượt trội

Hoạch định ngân sách không chỉ là bản kế hoạch thông thưởng, đây là phương án giúp doanh nghiệp dự đoán ước lượng hiệu quả kinh doanh dựa trên nguồn lực hiện có. Đồng thời, kế hoạch này giúp nhà lãnh đạo có một cái nhìn tổng quan nhằm phân bổ nguồn lực một cách hợp lý nhất. Mỗi doanh nghiệp đều có những nguồn lực tài sản, vốn, nhân sự khác biệt…. 

Vì vậy, hoạch định ngân sách cũng là giải pháp để doanh nghiệp phân bổ nguồn lực phù hợp

Hoạch định ngân sách giúp doanh nghiệp sở hữu thước đo hiệu quả. Nhà lãnh đạo có thể so sánh kết quả kinh doanh thực tế so với kỳ vọng ban đầu. 

Đồng thời, bảng kế hoạch này cũng chính là mục tiêu mà cả đội ngũ cần hướng đến, bao gồm tất cả mục tiêu kinh doanh, tài chính, nguồn lực, lợi nhuận,… Jenfi hy vọng bài viết này hữu ích với bạn!

Jenfi – Cung cấp tài chính linh hoạt, không thế chấp!

Bạn đang cần tìm nguồn tài chính ngắn hạn để kinh doanh, triển khai các chiến lược tiếp thị, mua hàng hóa? Jenfi cung cấp nguồn tài chính lên đến 10 tỷ VND với quy trình thẩm định đơn giản, giúp bạn tiếp cận nguồn vốn trong 5 ngày làm việc. Không thế chấp, lãi suất cực kỳ cạnh tranh.

Những Quyền Lợi từ Quỹ Đầu Tư Jenfi gồm

  • 📈 | Cung cấp vốn ngắn hạn lên đến 12 tháng
  • 💰 | Huy động lên đến 10 tỷ VND
  • 🏠 | Không thế chấp tài sản
  • 📚 | Quy trình đơn giản, giải ngân trong 5 ngày làm việc