Giấy Vay Tiền Viết Tay Là Gì? Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay 2023

Giấy vay tiền viết tay là gì? Mẫu giấy vay tiền mới nhất năm 2023

Giấy vay tiền viết tay được sử dụng rất phổ biến trong những giao dịch dân sự hiện nay. Đặc biệt khi giao dịch vay – cho vay được giao kết giữa những cá nhân có mối quan hệ quen biết. Trên thực tế, tranh chấp giữa các bên cho vay nợ tiền thông qua giấy tờ viết tay cũng đã và đang diễn ra rất nhiều. Vậy giấy vay tiền viết tay là gì? Chúng tôi sẽ gửi đến bạn nội dung đầy đủ và chính xác nhất ngay sau đây.

Giấy vay tiền viết tay là gì? 

Giấy vay tiền là văn bản thỏa thuận về giao dịch kinh tế (vay mượn) trong một thời hạn nhất định. Người cho vay sẽ cho bên vay vay một khoản tiền nhất định theo thỏa thuận và nhận tiền lãi. Người vay nhận tiền vay và phải hoàn trả cả lãi và tiền gốc cho bên vay theo đúng thỏa thuận đã giao kết.

Vay tiền bằng giấy viết tay được coi là một trong những giao dịch dân sự. Thể hiện quyền và nghĩa vụ giữa bên vay và bên cho vay thông qua văn bản. Hình thức là giấy tờ viết tay có chữ ký xác nhận giữa hai bên.

Giấy vay nợ viết bằng tay hoặc đánh máy đều có giá trị pháp lý ngang nhau.

>>> Xem thêm: Mẫu Giấy Vay Tiền Chi Tiết Và Mới Nhất Năm 2023

Mẫu giấy vay tiền viết tay mới nhất tính đến năm 2023

Về nguyên tắc, giấy vay tiền có thể đánh máy hoặc viết tay và có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan. Dưới đây chúng tôi đã tổng hợp 2 mẫu giấy vay tiền viết tay phổ biến nhất. Chỉ cần điền các thông tin phù hợp là bạn đã có một giấy cho vay tiền hợp pháp.

Mẫu số 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY VAY TIỀN

Ngày … tháng … năm 20xx… tại…(địa chỉ). Chúng tôi gồm có:

 1. BÊN CHO VAY: (BÊN A)

Họ và tên: TRẦN VĂN A

Số CCCD                  Ngày cấp                     Nơi cấp

Hộ khẩu thường trú tạ: 

Chỗ ở hiện tại: 

 1. BÊN VAY (BÊN B)

Họ và tên: NGUYỄN VĂN B

Số CCCD                  Ngày cấp                     Nơi cấp

Hộ khẩu thường trú: 

Chỗ ở hiện tại: 

Bên B đồng ý cho bên A vay tiền với những nội dung cụ thể như sau:

 1. Số tiền cho vay: xxx triệu (Diễn giải số tiền viết bằng chữ).

Hình thức cho vay:…. (Chuyển khoản hoặc tiền mặt hoặc hình thức thực tế khi giao dịch) vào … giờ … Ngày … Tháng … Năm 20…

 1. Mức lãi suất: xxx/tháng hoặc xxx/năm
 2. Thời điểm trả gốc và lãi

– Thời điểm thanh toán lãi:

– Thời điểm thanh toán gốc:

 1. Các bên cam kết việc giao kết theo nội dung giấy vay tiền là hoàn toàn tự nguyện. Các bên liên quan không bị ép buộc đồng thời đồng ý với thỏa thuận đã ghi trong tài liệu này bằng cách ký tên dưới đây.

 Giấy vay tiền có hiệu lực kể từ ngày các bên cùng ký. Được lập thành xx bản có giá trị pháp lý tương đương nhau. Giao cho mỗi bên giữ xxx bản làm căn cứ thực hiện.

BÊN A                                                                                                                  BÊN B

Mẫu số 2  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 GIẤY VAY TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20 …., tại … 

Chúng tôi gồm có:

Tôi là ……., sinh năm: …, CCCD số: … do… cấp ngày … và vợ là bà …, sinh năm: …, CCCD số: … do… cấp ngày  …

Cả hai ông bà nêu trên cùng có hộ khẩu thường trú tại: ……..

Vợ/chồng tôi có vay của:

Ông/bà …… , sinh năm: ………, CCCD số: … do… cấp ngày …… và vợ là bà ………….., sinh năm: ……….., CCCD số: ……. do… cấp ngày… 

Cả hai ông bà nêu trên cùng có hộ khẩu thường trú tại: …

Số tiền vay: …đồng (Diễn giải bằng chữ)

Thời hạn vay: … (diễn giải bằng chữ) tháng kể từ ngày ký nhận

Mục đích sử dụng tiền vay: …

Lãi suất là:….. %/tháng (……phần trăm một tháng);

Chúng tôi đồng ý tự nguyện vay và hứa thanh toán chậm nhất đến ngày …../…/…, bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi theo đúng thỏa thuận trong Giấy vay tiền này. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

Để bảo đảm cho việc trả nợ, chúng tôi tự nguyện thế chấp tài sản là :… Nếu chúng tôi vi phạm nghĩa vụ đã cam kết thì ông/bà … có toàn quyền xử lý tài sản đã được cầm cố, thế chấp này.

Chúng tôi đã nhận đủ toàn bộ số tiền vay là …..từ ông/bà … và đây được coi là giấy biên nhận đã nhận đủ khoản vay.

Chúng tôi cam đoan và xin chịu trách nhiệm đúng quy định của pháp luật về vay tiền và nội dung đã nêu theo thỏa thuận tại Văn bản này.

Người vay         

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Để tránh những tranh chấp khi vợ hoặc chồng họ không đồng ý đối với khoản vay, cần có đầy đủ chữ ký đối với cả hai vợ chồng nếu họ đã kết hôn hợp pháp. Ngoài ra, các bên có thể thoả thuận bổ sung thêm các điều khoản về quyền và trách nhiệm.

Giấy vay tiền viết tay phát huy hiệu lực khi nào?

Theo quy định của pháp luật, giấy vay tiền được coi là một giao dịch dân sự. Chính vì vậy cũng cần đảm bảo các quy định để một giao dịch có hiệu lực theo đúng quy chuẩn.

 • Về chủ thể giao dịch: Các chủ thể tham gia phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp luật. Tham gia với tinh thần tự nguyện hoàn toàn, không chịu bị ép buộc.
 • Mục đích và nội dung của giao dịch theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Không vi phạm quy định, không trái đạo đức xã hội
 • Đáp ứng đủ quy chuẩn về mặt hình thức ký kết.

Khi có đủ các điều kiện có hiệu lực thì giấy vay tiền viết tay sẽ có giá trị pháp lý. Ghi nhận được quyền và nghĩa vụ của những bên tham gia. Hiện nay, theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, giấy vay tiền viết tay không bắt buộc phải công chứng hay chứng thực vẫn có giá trị pháp lý. 

Giấy vay tiền viết tay có được pháp luật công nhận?

Giấy vay tiền viết tay được pháp luật công nhận về giá trị pháp lý. Đây được coi là bằng chứng hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của người tham gia. Do vậy, các bên tham gia được quyền tự thỏa thuận có cần công chứng, chứng thực hay không. Trong trường hợp có công chứng thì hiệu lực được tính khi hoàn thành việc công chứng hợp đồng đó. Trường hợp các bên không công chứng, hiệu lực sẽ bắt đầu ngay sau khi các bên đạt được thỏa thuận và ký kết.

Giá trị của giấy vay tiền phụ thuộc vào nội dung thỏa thuận. Trong trường hợp không có sự thỏa thuận ban đầu về thời điểm thanh toán trong giấy tờ vay nợ. Hợp đồng tự động được chuyển giao sang hình thức vay không kỳ hạn. Bên cho vay có quyền lấy lại tài sản hợp pháp bất cứ lúc nào. Tuy nhiên cần báo trước cho bên vay một khoảng thời gian nhất định để chuẩn bị. Ngoài ra, việc xác định giấy vay nợ viết tay cũng phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện, cơ sở khác theo quy định của pháp luật.

Các nội dung nào cần có trong giấy vay tiền viết tay

Để tránh xảy ra tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện. Cần có những lưu ý sau khi vay tiền bằng giấy tờ viết tay để đảm bảo đúng và đủ quyền lợi cho các bên tham gia giao kết.

 • Số tiền vay và lãi suất phải được thể hiện rõ ràng.
 • Minh bạch đầy đủ các thông tin cá nhân của bên cho vay và bên vay tiền. Bao gồm những thông tin chứng minh quyền công dân hợp pháp như số Căn cước; Ngày tháng năm sinh; Địa chỉ thường trú,…
 • Quy định rõ về thời hạn trả nợ theo như thống nhất.
 • Nên có bên thứ ba làm tham gia chứng cho sự việc vay nợ giữa hai bên. Đây là minh chứng tránh trường hợp các bên tham gia có ý định lật lọng hay bị lừa khi đọc nội dung không kỹ càng.
 • Tất cả các bên tham gia, bao gồm người vay, người cho vay và người làm chứng (nếu có) phải ký và ghi rõ đầy đủ họ tên vào giấy tờ vay nợ.
 • Những nội dung khác theo thoả thuận giữa các bên (Ví dụ: Hình thức thanh toán, tài sản thế chấp,…)

Giấy vay tiền viết tay đáp ứng được về quy định hình thức hợp đồng vay tài sản. Tuy nhiên, thỏa thuận này chỉ hợp pháp khi đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện nêu trên.

Các câu hỏi phổ biến liên quan đến giấy vay tiền viết tay

Hợp đồng vay tiền và giấy vay tiền viết tay có gì khác biệt? 

Giấy vay tiền viết tay được coi là một hợp đồng dân sự bằng văn bản và có giá trị pháp lý bắt buộc. Đây hoàn toàn là chứng cứ hợp pháp để khởi kiện khi có tranh chấp. Nếu không phải là tổ chức tín dụng hay công ty tài chính, không có quy định rõ về nội dung cần có trong hợp đồng vay tiền (Theo Bộ luật dân sự 2015). Do đó khi công ty hay cá nhân lập hợp đồng vay tiền thì có thể sử dụng nội dung đơn giản như mẫu giấy vay tiền thông thường.

Cách viết Giấy vay tiền chính xác

Các bên có thể bổ sung thêm một số điều khoản để đảm bảo quyền lợi khi ký kết giấy vay tiền. Đảm bảo tính chính xác, rõ ràng và chặt chẽ hơn. Một số điều khoản có thể tham khảo như:

 • Điều khoản về quyền và nghĩa vụ để rõ ràng xác định trách nhiệm của các bên khi thực hiện vay. Xác định rõ cơ chế bồi thường thiệt hại khi có bên tham gia vi phạm.
 • Điều khoản thỏa thuận về bảo đảm, bảo lãnh khoản vay
 • Điều khoản thỏa thuận về lãi suất khi bên vay thanh toán chậm

Kinh nghiệm khi ký kết Giấy vay tiền – Hợp đồng vay tiền

Mặc dù pháp luật không có quy định bắt buộc giấy vay tiền cần phải chứng thực hay công chứng. Tuy nhiên theo tư vấn từ các Luật sư vẫn khuyến khích khách hàng thực hiện bởi hợp đồng cho vay tiền. Bởi công chứng sẽ là chứng cứ hợp pháp không phải xác minh khi có tranh chấp về kinh tế.
Ngoài ra, cần lưu ý một số nội dung khi soạn thảo giấy vay tiền đối với cá nhân:

 • Cần nêu rõ, xác định chính xác thông tin cá nhân.
 • Cần thỏa thuận rõ điều khoản giải quyết khi cá nhân mất khả năng trả nợ hoặc cố tình không trả khoản nợ đến hạn.
 • Cần thỏa thuận rõ về nghĩa vụ thanh toán các khoản phí tổn cho việc thu hồi nợ, khởi kiện.

Cho cá nhân vay tiền có được nhận thế chấp nhà đất không?

Pháp luật hiện hành không ngăn cấm nhận thế chấp quyền sử dụng nhà đất khi cá nhân thực hiện giao dịch vay tiền. 

Khoản 2 Điều 144 Luật Nhà ở năm 2014 có nêu: “Chủ sở hữu nhà ở là cá nhân được thế chấp nhà ở tại tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế đang hoạt động tại Việt Nam, hoặc các cá nhân theo quy định của pháp luật”. Trừ một số trường hợp nhất định như nhà đất đang trong dự án đầu tư hay đang xảy ra tranh chấp,…

Khi quyết định đem thế chấp nhà đất để vay tiền. Chuyên gia tư vấn cần thực hiện thêm hợp đồng thế chấp.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến chủ đề Giấy vay tiền viết tay là gì? Kèm theo mẫu giấy vay tiền viết tay mới nhất năm 2023, chúng tôi tự hào được đồng hành cùng bạn trên hành trình pháp lý. Hỗ trợ đảm bảo quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

Get a free estimate for funds to grow your business.

Vay vốn tăng trưởng cùng Jenfi

Để đăng ký nhận vốn, bạn chỉ cần:

 • Mở tài khoản Jenfi và Kết nối các tài khoản bán hàng của bạn. Các thuật toán từ Jenfi sẽ phân tích dữ liệu bán hàng của bạn và xem xét tình hình tài chính của doanh nghiệp bạn.
 • Nhận các gói tài chính sau 48 giờ (hoặc ít hơn). Sau khi xem xét tài chính của doanh nghiệp bạn, chúng tôi sẽ đưa ra các gói tài chính phù hợp với tình hình kinh doanh của bạn.
 • Chấp nhận gói tài chính bạn muốn để mở rộng quy mô kinh doanh. Bạn có thể sử dụng khoản vay vốn lưu động để quảng cáo hoặc mua hàng hóa dự trữ để bạn có thể tiếp cận thị trường và tăng trưởng!

Nhận vốn từ Jenfi Capital