Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật này (“Chính sách”) mô tả cách mà công ty Jenfi Pte. Ltd., các công ty con, chi nhánh, công ty liên kết và các pháp nhân được đồng kiểm soát (gọi chung là “Jenfi”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn thông qua việc bạn sử dụng www.jenfi.com (“Trang web”) cũng như các sản phẩm, tính năng và các dịch vụ khác, do Jenfi điều hành trên toàn cầu (gọi chung là “Dịch vụ”).

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho các khách hàng, đại lý, nhà cung cấp, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là “bạn”, “của bạn” hoặc “của bạn”).

“Dữ liệu Cá nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc từ đó có thể xác minh người dùng. Những dữ liệu này bao gồm (nhưng không giới hạn) tên, quốc tịch, số điện thoại, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số căn cước công dân do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, ngày sinh, tình trạng hôn nhân và thông tin tài chính.

Chúng tôi thường thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật này và tuân thủ các luật hiện hành, chẳng hạn như khi:

THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập (và có thể kết hợp) Dữ liệu Cá nhân về bạn theo những cách sau đây:

Bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ, khi bạn:

 • Mở hồ sơ người dùng hoặc hoàn thành các biểu mẫu đăng ký (chẳng hạn như tên bạn, thông tin liên hệ và thông tin nhận dạng khác nếu cần);
 • Cung cấp thông tin để chúng tôi đánh giá liệu bạn có đủ điều kiện để sử dụng các dịch vụ hoặc trở thành đối tác với chúng tôi;
 • Tương tác với các trang mạng xã hội của chúng tôi (chẳng hạn như ID tài khoản mạng xã hội của bạn, ảnh hồ sơ và bất kỳ dữ liệu công khai nào khác);
 • Tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện do chúng tôi tổ chức (chẳng hạn như hình ảnh, âm thanh hoặc video bạn có thể gửi, có thể bao gồm hình ảnh của chính bạn);
 • Xác minh danh tính của bạn thông qua các phương tiện khác nhau (chẳng hạn như đăng nhập mạng xã hội, gửi hình ảnh và video selfie); hoặc
 • Cung cấp thông tin cá nhân trong các bài khảo sát.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và / hoặc bạn truy cập Trang web

Dữ liệu Cá nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động thông thường hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Một số ví dụ bao gồm:

 • Phản hồi và các xếp hạng;
 • Thông tin giao dịch (ví dụ như phương thức thanh toán);
 • Thông tin về cách bạn đã tương tác với Trang web của chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ như các tính năng được sử dụng và nội dung được xem, các trang web hoặc sản phẩm riêng lẻ mà bạn xem, những trang web hoặc cụm từ tìm kiếm nào đã giới thiệu bạn đến Trang web và thông tin về cách bạn tương tác với Trang web);
 • Dữ liệu cá nhân bạn nhập vào mục tin nhắn khi bạn sử dụng các tính năng liên lạc của chúng tôi; và
 • Dữ liệu cá nhân có thể được thu thập thông qua cách tương tác của bạn với chúng tôi, các đại lý của chúng tôi, quá trình tích hợp ghi âm và / hoặc video (ví dụ như hình ảnh hoặc giọng nói của bạn hoặc cả hai và các dữ liệu khác có liên quan).

Chúng tôi thu thập thông tin thiết bị bằng các công nghệ sau:

 • “Tệp nhật ký” theo dõi các hành động xảy ra trên Trang web và thu thập dữ liệu bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, các trang giới thiệu / thoát và dấu ngày / giờ của bạn.
 • “Web beacon”, “thẻ” và “pixel” là các tệp điện tử được sử dụng để ghi lại thông tin về cách bạn duyệt Trang web.

Từ các nguồn khác

Khi chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn tên, thông tin liên hệ và thông tin nhận dạng khác của bạn nếu cần từ các nguồn khác. Các nguồn  này có thể bao gồm:

 • Các chương trình giới thiệu;
 • Các đối tác kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như nhà cung cấp thanh toán, nhà cung cấp phần mềm kế toán, tài khoản tiếp thị;
 • Các nhà cung cấp bảo hiểm và tài chính;
 • Các văn phòng tín dụng, các cơ quan chấm điểm tín dụng khác và bất kỳ tổ chức báo cáo tín dụng nào khác;
 • Các nguồn dữ liệu có sẵn công khai hoặc của chính phủ;

SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Jenfi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích được nêu trong danh sách sau đây. ("Mục đích"):

Cung cấp các dịch vụ và tính năng như

 • Tạo, quản lý và cập nhật tài khoản của bạn;
 • Giao tiếp với bạn;
 • Xử lý, quản lý hoặc xác minh liệu bạn có đủ điều kiện để đăng ký sử dụng dịch vụ từ Jenfi;
 • Tiến hành kiểm tra thẩm định và đánh giá / phân tích rủi ro;
 • Xác minh danh tính và thông tin kinh doanh của bạn (nếu cần);
 • Xác nhận các khoản thanh toán theo quy trình;
 • Cá nhân hóa trải nghiệm Trang web của bạn (chẳng hạn như giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với bạn, xác định sở thích của bạn hoặc cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với Jenfi);
 • Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm khắc phục lỗi phần mềm và các sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
 • Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch vụ và bất kỳ phương tiện hoặc thiết bị nào được sử dụng để cung cấp Dịch vụ;
 • Mời bạn tham gia vào các cuộc khảo sát và nghiên cứu của chúng tôi;
 • Khi phù hợp với các sở thích mà bạn đã chia sẻ, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin hoặc quảng cáo liên quan đến các sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi;
 • Sàng lọc rủi ro tiềm ẩn và gian lận (cụ thể là địa chỉ IP của bạn) để cải thiện và tối ưu hóa Trang web của chúng tôi (ví dụ: bằng cách tạo các bài phân tích về cách khách hàng duyệt và tương tác với Trang web và để đánh giá sự thành công của chiến dịch tiếp thị và quảng cáo).

Hỗ trợ người dùng

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ người dùng. Ví dụ, chúng tôi có thể:

 • Điều tra và giải quyết các vấn đề bạn gặp phải;
 • Giám sát và cải thiện bộ phận hỗ trợ người dùng của chúng tôi;
 • Trả lời các câu hỏi, nhận xét và phản hồi; và
 • Thông báo cho bạn về các bước được thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ người dùng.

Nghiên cứu, phát triển và bảo mật

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân đã thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn, bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, cải thiện và nâng cao tính an toàn và bảo mật cho Dịch vụ của chúng tôi, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời tạo điều kiện phát triển các giải pháp.

Mục đích pháp lý

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập cho các mục đích pháp lý, chẳng hạn như để điều tra và giải quyết các khiếu nại hoặc tranh chấp, phát hiện, ngăn chặn hoặc hỗ trợ truy tố tội phạm hoặc theo sự cho phép hoặc yêu cầu của luật hiện hành.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn khi chúng tôi được cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc bất kỳ cơ quan pháp luật, cơ quan quản lý, chính phủ hoặc cơ quan nào khác ở địa phương hoặc nước ngoài yêu cầu.

Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để:

 • Thực hiện theo lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, chính phủ hoặc quy định khác;
 • Thực thi các Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác; và
 • Bảo vệ các quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp có khiếu nại hoặc tranh chấp.

Tiếp thị và khuyến mãi

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để gửi đến bạn thông tin tiếp thị liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ cá nhân hóa (có thể bạn quan tâm đến hoặc có liên quan dựa trên hồ sơ của bạn) hoặc các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi của đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của Jenfi. Ví dụ, chúng tôi có thể:

 • Gửi bạn những ưu đãi đặc biệt mà bạn có thể quan tâm hoặc liên quan đến tất cả các dịch vụ của Jenfi;
 • Gửi cho bạn thông báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng lễ hội; và
 • Thông báo, mời và quản lý sự tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thông báo tiếp thị như những hình thức kể trên bằng nhiều phương tiện khác nhau, nếu có (bao gồm SMS, ứng dụng trò chuyện (ví dụ: WhatsApp, Telegram, LINE, Viber, WeChat, Zalo)), thông báo đẩy, cuộc gọi và email).

Nếu bạn muốn hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị từ chúng tôi, bạn có thể cập nhật tùy chọn của mình trong cài đặt Trang web của chúng tôi.

BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Với các bên thứ ba liên quan đến khi bạn sử dụng Dịch vụ của Jenfi

Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba để giúp chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn, như được mô tả ở trên. Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi hiểu cách khách hàng của mình sử dụng Trang web — bạn có thể đọc thêm về cách Google sử dụng Thông tin cá nhân của bạn tại đây: https://www.google.com/intl/vi/policies/privacy.

Bạn cũng có thể chọn không tham gia Google Analytics tại đây: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Với các công ty con và công ty liên kết

Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các công ty con, công ty liên kết, các pháp nhân và thực thể được kiểm soát khác. Các công ty do Jenfi quản lý sẽ chia sẻ tài nguyên, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng và công nghệ, với nhau để cung cấp cho bạn trải nghiệm nhất quán, phù hợp và an toàn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và cho các Mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này.

Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của Jenfi

Chúng tôi có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho các nhà cung cấp, nhà tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác của chúng tôi. Những đơn vị này bao gôm:

 • Bên xử lý và hỗ trợ thanh toán;
 • Đơn vị thu nợ;
 • Các văn phòng tín dụng, các cơ quan chấm điểm tín dụng thay thế và bất kỳ tổ chức báo cáo tín dụng nào khác;
 • Kiểm tra lý lịch và các nhà cung cấp dịch vụ chống rửa tiền;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây;
 • Các đối tác quảng cáo và tiếp thị và các nhà cung cấp nền tảng;
 • Nhà cung cấp phân tích dữ liệu;
 • Các đối tác nghiên cứu, bao gồm những đơn vị khảo sát hoặc dự án nghiên cứu với sự hợp tác của Jenfi hoặc thay mặt Jenfi;
 • Các đối tác viện giáo dục và đào tạo;
 • Đối tác bảo hiểm và tài chính; và
 • Các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện xác minh danh tính.

Ví dụ:

Nếu bạn yêu cầu một dịch vụ thông qua một Trang web, Jenfi sẽ có thể liên hệ văn phòng tín dụng để kiểm trai lịch sử tín dụng của bạn.

Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với cố vấn pháp lý, quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác để tuân thủ các luật và quy định hiện hành, để trả lời trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét hoặc yêu cầu hợp pháp khác đối với thông tin mà chúng tôi nhận được, hoặc theo cách khác bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

Chuyển và Mua Bán Doanh nghiệp

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên khác, liên quan đến bất kỳ hoạt động mua bán, sáp nhập, liên doanh, hợp nhất, tái cơ cấu, cấp vốn hoặc bất kỳ loại giao dịch kinh doanh nào khác. Tuy nhiên, Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ vẫn tuân theo các nghĩa vụ của chúng tôi được đưa ra trong bất kỳ chính sách bảo mật nào đã có từ trước mà bạn đã đồng ý.

QUẢNG CÁO HÀNH VI

Như đã mô tả ở trên, chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cung cấp quảng cáo hoặc thông tin tiếp thị nhắm mục tiêu mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm. Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo được nhắm mục tiêu, bạn có thể truy cập trang giáo dục của Sáng kiến ​​Quảng cáo Mạng (“NAI”) tại:

http://www.networkadvertising.org/und hieu-online-advertising/how-does-it-work

Bạn có thể chọn không tham gia quảng cáo được nhắm mục tiêu bằng cách:

FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous

BING - https: //advertise.bingads.microsoft.com/en-us/reso ...

Ngoài ra, bạn có thể chọn không tham gia một số dịch vụ này bằng cách truy cập vào cổng chọn không tham gia của Digital Advertising Alliance tại:

http://optout.aboutads.info/

KHÔNG THEO DÕI

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thay đổi các phương pháp thu thập và sử dụng dữ liệu của Trang web khi chúng tôi thấy tín hiệu Không theo dõi từ trình duyệt của bạn.

CHO THUÊ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ chỉ được lưu giữ để thực hiện (các) mục đích mà chúng được thu thập và miễn là việc lưu giữ đó là bắt buộc theo luật. Chúng tôi sẽ không lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn chúng tôi đánh giá rằng (các) mục đích thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn không còn phù hợp và việc lưu giữ đó không còn cần thiết cho các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh.

BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý, tổ chức và kỹ thuật hợp lý để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn được bảo vệ. Điều này bao gồm các biện pháp ngăn Dữ liệu Cá nhân bị mất, hoặc bị sử dụng, hoặc truy cập theo cách trái phép.

Tuy nhiên, hãy hiểu rằng việc truyền tải thông tin qua internet không an toàn tuyệt đối. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho Dữ liệu Cá nhân của bạn được truyền qua bất kỳ phương tiện trực tuyến nào, do đó, bất kỳ việc truyền tải nào vẫn do bạn tự chịu rủi ro.

SỬA ĐỔI VÀ CẬP NHẬT

Jenfi có thể sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi chính sách bảo mật này theo thời gian, ví dụ, các thay đổi đối với hoạt động của chúng tôi hoặc vì các lý do hoạt động, pháp lý hoặc quy định khác.

Những sửa đổi đó sẽ được thông báo cho bạn thông qua Trang web và / hoặc các phương tiện thích hợp khác ít nhất năm (5) ngày làm việc trước ngày có hiệu lực. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng trên trang web http://jenfi.com. Bạn có trách nhiệm xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm xem lại Chính sách Bảo mật thường xuyên. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, hoặc tiếp tục liên lạc, hoặc tham gia với Jenfi sau ngày có hiệu lực của các sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách quyền Bảo mật này, cho dù bạn có xem qua hay không, sẽ đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị ràng buộc bởi các sửa đổi đó.

QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Theo luật và quy định hiện hành, bạn có thể có quyền:

 • Hỏi về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn và được cung cấp một bản sao của Dữ liệu đó;
 • Trong một số trường hợp, yêu cầu chỉnh sửa và / hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn;
 • Trong một số trường hợp, yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn;
 • Rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn (nơi chúng tôi đang xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn);
 • Yêu cầu nhận hoặc truyền cho một tổ chức khác, dưới dạng máy có thể đọc được, Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khi chúng tôi đang sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý hoặc thực hiện hợp đồng; và
 • Khiếu nại với cơ quan bảo mật dữ liệu có liên quan nếu quyền riêng tư dữ liệu của bạn bị vi phạm hoặc nếu bạn bị tổn hại do xử lý bất hợp pháp Dữ liệu cá nhân của bạn.

Xin lưu ý rằng việc chọn không chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với chúng tôi, rút ​​lại sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu đó, có thể có nghĩa là bạn không thể sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ.

Sau khi bạn đã chọn rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi có thể tiếp tục xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi được yêu cầu hoặc cho phép theo cách khác của luật và quy định hiện hành.

Chúng tôi sẽ sàng lọc và xác minh trước tất cả các yêu cầu. Để xác minh danh tính của bạn và / hoặc thẩm quyền đưa ra yêu cầu, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin hoặc tài liệu hỗ trợ để chứng thực yêu cầu. Sau khi được xác minh, chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn trong thời gian quy định của luật hiện hành.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Để biết thêm thông tin về các hoạt động của chúng tôi hoặc nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail tại privacy@jenfi.com hoặc qua thư bằng cách sử dụng các chi tiết được cung cấp bên dưới:

Jenfi Pte. Ltd., 32 Pekin St, # 05-01, Singapore 048762

Doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển bùng nổ như thế nào với nguồn vốn dành riêng cho bạn?

Scroll to top