Back

November 22, 2023

TOPIC

Lợi nhuận thuần và lợi nhuận ròng là gì? Cách tính và so sánh

5 min read

Lợi nhuận thuần và lợi nhuận ròng là hai chỉ tiêu quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh và phản ánh được hiệu quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Trong những nội dung dưới đây, hãy cùng Chin Media tìm hiểu rõ hơn về khái niệm, cách tính và so sánh điểm khác biệt của hai chỉ tiêu này nhé!

Lợi nhuận thuần và lợi nhuận ròng là gì?

Thế nào là lợi nhuận thuần?

Lợi nhuận thuần là khoản thu được từ hoạt động kinh doanh thuần của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này là mức chênh lệch giữa doanh thu thu được trong kỳ sau khi trừ đi tất cả chi phí phát sinh, bao gồm giá toàn bộ hàng hóa đã tiêu thụ.

Công thức tính lợi nhuận thuần:

Lợi nhuận thuần = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán + (Doanh thu của hoạt động tài chính – Phí tài chính) – (Phí bán hàng + Phí quản lý)

Trong đó, doanh thu thuần là doanh thu thu được từ việc bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ sau khi trừ đi các khoản giảm trừ như: khoản giảm giá, chiết khấu, sản phẩm bị hoàn trả, thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt.

  • Giá vốn sản phẩm: Là chi phí cần có để tạo ra sản phẩm bao gồm nguyên liệu, nhân sự sản xuất và phí vận chuyển.
  • Doanh thu của hoạt động tài chính: Bao gồm tiền lãi từ việc cho vay vốn, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu,…
  • Phí tài chính: Khoản chi của lĩnh vực tài chính như vay vốn hay góp vốn, đầu tư với doanh nghiệp khác.
  • Phí quản lý: Phí dành cho hoạt động quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp.

Để tối ưu lợi nhuận thuần đòi hỏi doanh nghiệp phải đảm bảo được doanh thu luôn lớn hơn chi phí. Con số dương chứng tỏ hoạt động kinh doanh của đơn vị có hiệu quả, ngược lại hoạt động kinh doanh đang gặp vấn đề. Trong đó, một số nguyên tắc quan trọng doanh nghiệp cần nắm:

  • Thường xuyên theo dõi tình hình thị trường tài chính.
  • Kiểm soát tốt nguồn thu chi.
  • Hạn chế việc tồn hàng.
  • Lên kế hoạch tài chính cụ thể, rõ ràng.

Thế nào là lợi nhuận ròng?

Lợi nhuận ròng là số tiền bán hàng sau khi đã trừ các khoản phí hoạt động, lãi suất, thuế, và cổ tức ưu đã khấu trừ đi thuế và chi phí liên quan tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Công thức tính lợi nhuận ròng:

Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu – Tổng chi phí

Trong đó:

  • Tổng doanh thu là toàn bộ giá trị thu được từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, gồm doanh thu tài chính và những doanh thu khác.
  • Tổng chi phí là những chi phí liên quan tới các hoạt động từ sản xuất, kinh doanh cho tới quản lý doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp thu được lãi ròng khi tổng chi phí cần phải chi trả phải nhỏ hơn mức doanh thu đạt được. Ngược lại, doanh nghiệp sẽ chịu lỗ ròng trong trường hợp các chi phí phải trả lớn hơn so với doanh thu.

Cách để tối đa hóa lợi nhuận ròng cũng như đảm bảo sự tăng trưởng của một doanh nghiệp là quản lý hiệu quả các chi phí vốn, chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí thuế và chi phí tài chính.

So sánh lợi nhuận thuần và lợi nhuận ròng

Lợi nhuận thuần và lợi nhuận ròng đều là những chỉ số lợi nhuận trong báo cáo tài chính, tuy nhiên khi xem xét về khái niệm và ý nghĩa, hai chỉ số này có nhiều điểm khác biệt.

Khái niệm

Lợi nhuận thuần là lợi nhuận sau khi đã trừ đi chi phí liên quan như vốn hay chi phí tài chính nhưng chưa trừ thuế.

Trong khi đó, lợi nhuận ròng hay còn gọi là lợi nhuận sau khi đã trừ đi tất cả các khoản phí, bao gồm cả thuế.

Ý nghĩa

Lợi nhuận thuần được sử dụng nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh hay đầu tư tài chính của công ty trong một khoảng thời gian xác định. Từ đó, người đứng đầu doanh nghiệp có thể đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp cho giai đoạn tiếp theo. Đối với các cổ đông, họ có thể dựa vào lợi nhuận thuần để xác định một phần lãi khi đầu tư vào doanh nghiệp và xem xét về việc có nên đầu tư hay không.

Lợi nhuận ròng không chỉ giúp doanh nghiệp đánh giá được mức độ hiệu quả của hoạt động kinh doanh mà còn có thể dự đoán về nguồn tài chính tương lai và sự đảm bảo ổn định tài chính. Đồng thời, đây cũng là chỉ số cho nhà đầu tư thấy được tiềm năng tăng trưởng và khả năng sinh ra lợi nhuận của doanh nghiệp.  

Tổng kết

Jenfi vừa chia sẻ tới bạn một số thông tin về lợi nhuận thuần và lợi nhuận ròng, hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hai chỉ số này và có những ứng dụng hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, Jenfi còn nhiều kiến thức thú vị về tài chính được cập nhật liên tục, bạn nhớ theo dõi chuyên mục Blog thường xuyên để không bỏ lỡ nhé!

Get a free estimate for funds to grow your business.

Phát triển kinh doanh cùng Jenfi!

Nếu doanh nghiệp của bạn muốn mở rộng kinh doanh và cần tài trợ tài chính, hãy đăng ký huy động vốn tăng trưởng với chúng tôi. Jenfi Capital có thể cung cấp cho doanh nghiệp của bạn khoản vay lên đến 10 tỷ VND mà không yêu cầu tài sản thế chấp. Quy trình đăng ký vay rất đơn giản và dễ hiểu, giúp các công ty khởi nghiệp nhanh chóng nhận được tiền khi thực sự cần thiết.

Để tìm hiểu thêm cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp, bạn có thể đặt lịch tư vấn tại đây hoặc đăng ký trực tuyến tại đây!

What kind of founder are you? Take the quiz to find out

Read This Next