Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp: Tổng Quát từ A- Z

Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Làm thế nào để có thể đánh giá chính xác hoạt động của một doanh nghiệp và có được hướng phát triển cụ thể cho doanh nghiệp? 

Câu trả lời là phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp được xem là một việc làm rất quan trọng để nhà đầu tư nắm được tổng quan tình hình tài chính, những giao dịch đã xảy ra trong kỳ kế toán. Đồng thời qua đó, nhà quản trị doanh nghiệp có thể đưa ra được những đánh giá, quyết định để đầu tư hiệu quả hơn. 

Để có thể hiểu rõ hơn về quá trình phân tích tài chính doanh nghiệp, mục đích của việc thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp mời bạn cùng Jenfi Capital tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Khái Niệm Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Phân tích tài chính doanh nghiệp (Corporate financial analysis) là một quá trình đi sâu để nghiên cứu và xác định điểm mạnh, điểm yếu, sức mạnh về tài chính của một doanh nghiệp. 

Bằng cách thiết lập các mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh cùng với báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Phân tích tài chính doanh nghiệp sẽ giúp đánh giá được hoạt động của doanh nghiệp đang ở giai đoạn tăng trưởng hay suy giảm, hiện trạng ‘sức khỏe tài chính’ của doanh nghiệp. 

Đây còn là một quá trình đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua việc so sánh các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính với các mục tiêu đã được doanh nghiệp đề ra hoặc có thể so sánh với các doanh nghiệp thuộc cùng ngành nghề, cùng lĩnh vực, từ đó đưa ra quyết định để quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn.

Mục Đích Của Việc Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Phân tích tài chính doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp.

Đối với nhà đầu tư

Mục đích chính của các nhà đầu tư đó chính là hướng đến lợi nhuận, vì vậy mối quan tâm lớn nhất của họ đó chính là lợi tức mà họ có thể nhận được từ việc đầu tư dự án. 

Bên cạnh đó, sự thay đổi không ngừng của nền kinh tế sẽ khiến cho các nhà đầu tư có xu hướng lo lắng về tính an toàn đồng vốn mà mình bỏ ra. 

Từ đó công tác phân tích tài chính doanh nghiệp được xem là công tác đặc biệt quan trọng để có thể giúp họ hạn chế việc được ra các quyết định sai lầm, cũng như giúp nhà đầu tư có một cái nhìn bao quát hơn về khả năng sinh lợi, các rủi ro kinh doanh, hoặc tính ổn định của dự án mà mình sắp đầu tư.

Đối với chủ/nhà quản lý doanh nghiệp

Có thể nói họ chính là ‘con át chủ bài’ trong việc điều hành và phát triển doanh nghiệp, để có thể hoàn thành tốt công việc này thông thường họ sẽ có một số công cụ hỗ trợ trong việc quản lý, có thể kể đến việc phân tích tài chính doanh nghiệp. 

Nhà quản lý doanh nghiệp có thể thông qua phân tích tài chính doanh nghiệp để có thể kiểm soát, giám sát, điều chỉnh tình hình hoạt động của doanh nghiệp. 

Đồng thời hỗ trợ thực hiện các nguyên tắc về quản lý tài chính, lợi nhuận và khả năng giải quyết rủi ro, thanh khoản,… để có thể đưa ra những quyết định quyết định về cơ cầu nguồn tài chính, đầu tư hay phân chia lợi nhuận và có thể có được biện pháp điều chỉnh hoạt động phù hợp hơn.

Đối với các tổ chức tín dụng

Khi doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nguồn vốn, nhưng nguồn vốn hiện tại không thể đáp ứng thì việc vay vốn sẽ là việc cấp thiết mà doanh nghiệp cần làm. 

Bằng việc phân tích tài chính doanh nghiệp, tổ chức tài chính sẽ biết được khả năng chi trả nợ của doanh nghiệp từ đó sẽ đưa ra được hướng giải quyết đối với doanh nghiệp. Thông thường, đối với các khoản vay ngắn hạn thì tổ chức tín dụng sẽ tập trung phân tích khả năng thanh toán. 

Nếu là khoản vay dài hạn thì phân tích và thẩm định hiệu quả tài chính của dự án đầu tư.

Nhìn chung, việc phân tích tài chính doanh nghiệp là một vấn đề thu hút được khá nhiều sự quan tâm, vì chính những mục đích to lớn mà nó mang lại. Mục tiêu phân tích tài chính sẽ phụ thuộc vào quyền lợi kinh tế của cá nhân, tổ chức có liên quan đến các doanh nghiệp. 

Vì từng vấn đề phân tích luôn tác động đến các nội dung khác và phân tích tài chính doanh nghiệp thực sự là một lĩnh vực rất rộng lớn luôn đòi hỏi sự linh hoạt, uyển chuyển của nhả phân tích để có thể khai thác được tối đa nhưng thông tin.

Các Chỉ Tiêu Khi Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Có rất nhiều cách mà một nhà phân tích có thể sử dụng khi tiến hành phân tích tài chính doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đơn giản hóa, giảm bớt sự rườm rà của công tác phân, người ta sẽ sử dụng các hệ số tài chính nhằm ‘khai thác tối đa’ thực trạng tài chính, giải thích các mối quan hệ tài chính chi tiết hơn. 

Để có thể đạt hiệu quả tối đa trong công tác phân tích, người phân tích cần quan tâm những điểm sau:

 • Việc so sánh giữa các kỳ nhằm đánh giá xu hướng phát triển theo chiều ngang
 • So sánh với các doanh nghiệp trong ngành để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp.
 • Trong quá trình xử lý các số liệu, phải xác định dữ liệu đang sử dụng mang tính thời điểm hay thời kỳ. Các số liệu tài chính từ bảng cân đối kế toán là những dữ liệu mang tính thời điểm, trong khi trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ mang tính thời kỳ.

Chỉ tiêu khả năng thanh toán

Đây là chỉ tiêu nhận được khá nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư, nhà cung ứng hay các bên cấp tín dụng cho doanh nghiệp. 

Thông qua chỉ tiêu này, có thể biết được khả năng hoàn trả khoản vay của doanh nghiệp. Bởi vì thông qua chỉ tiêu này nhà quản lý xác định được các khoản nợ tới hạn, khả năng chi trả và nguồn thanh toán chuẩn bị sẵn hay chưa.

 • Hệ số thanh toán tổng quát – H1: Được tính bằng tổng số nợ phải trả. Phản ánh mối quan hệ giữa tổng tài sản doanh nghiệp đang quản lý với tổng số nợ. Thể hiện một đồng đi vay có mấy đồng đảm bảo khả năng trả.
 • Hệ số thanh toán hiện thời – H2: Là thương số của việc chia tổng tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn. Tùy thuộc vào việc doanh nghiệp đó hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề nào mà chỉ số này có thể cao hoặc thấp, hệ số có giá trị cao thì doanh nghiệp đang tập trung đầu tư vào tài sản lưu động, tiền mặt nhàn rỗi nhiều, nợ phải đòi nhiều,…và ngược lại. Hệ số này sẽ phản ánh mức độ đảm bảo của tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.
 • Khả năng thanh toán nhanh – H3: Được tính bằng cách lấy chỉ tiêu Tiền và các khoản tương đương tiền, chia cho Tổng nợ ngắn hạn. Nó sẽ phản ánh việc doanh nghiệp sẽ thanh toán các khoản nợ ngắn hạn nhanh bằng cách chuyển đổi tài sản thành tiền. Đây được xem là thước đo khả năng chi trả nợ ngân hàng trong kỳ nhưng không sử dụng tiền từ kinh doanh của doanh nghiệp. 
 • Hệ số thanh toán lãi vay – H4: Chỉ số này cho biết số vốn mà doanh nghiệp đi vay được dùng như thế nào, nó đem lại lợi nhuận bao nhiêu, có đáp ứng khả năng trả lãi vay đúng hạn hay không. Bằng việc so sánh giữa số lãi vay và nguồn trả lãi vay thể hiện rằng doanh nghiệp đã sẵn sàng trả tiền đi vay ở mức độ nào.

Chỉ số hoạt động trong phân tích tài chính doanh nghiệp

Chỉ số hoạt động trong phân tích tài chính doanh nghiệp giúp đánh giá một cách tổng quát hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của doanh nghiệp. 

Thông qua việc so sánh doanh thu từ kết quả bỏ vốn kinh doanh dưới các loại tài sản khác nhau. Chỉ số hoạt động sẽ được đánh giá qua các chi tiết:

 • Số vòng quay hàng tồn kho: Là tỷ lệ giữa giá vốn hàng bán với giá trị bình quân hàng tồn kho trong kỳ. Thể hiện số lần mà hàng tồn kho bình quân lưu chuyển trong kỳ, xác định bởi công thức Giá vốn hàng bán/ Giá trị lưu kho bình quân. 
 • Vòng quay các khoản phải thu phản ánh tốc độ chuyển đổi những khoản phải thu trong kỳ thành tiền mặt nhanh hay chậm. 
 • Kỳ thu tiền bình quân phản ánh số ngày cần để thu hồi được các khoản phải thu. Nếu kết quả tính ra càng lớn thì kỳ thu tiền bình quân càng nhỏ và ngược lại. 
 • Vòng quay vốn lưu động: Được tính bằng cách lấy Doanh thu thuần chia Giá trị tài sản lưu động bình quân. Chỉ tiêu này phản ánh việc một đồng vốn lưu động bình quân tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần cho doanh nghiệp. 
 • Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Cho biết một đồng vốn cố định tham gia vào quá trình sản xuất thì tạo được bao nhiêu đồng doanh thu thuần.
 • Vòng quay tổng tài sản: Giúp đo lường hiệu suất sử dụng tài sản (cả tài sản cố định và tài sản lưu động). Nó thể hiện rằng trong kỳ, tài sản doanh nghiệp đã quay được bao nhiêu vòng, khả năng sử dụng tài sản như thế nào, doanh thu thuần được sinh ra bao nhiêu. Vòng quay càng lớn, hiệu quả sử dụng càng cao.

Chỉ tiêu khả năng sinh lời trong phân tích tài chính doanh nghiệp

Nhà quản trị doanh nghiệp luôn quan tâm đến các chỉ tiêu sinh lời vì chúng được xem là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động trong một kỳ. Từ đó giúp nhà hoạch định đưa ra quyết định đầu tư tài chính hiệu quả trong tương lai. 

 • ROS (Return On Sales) – Tỷ suất lợi nhuận ròng trên Doanh thu: Phản ánh rằng một đồng doanh thu tạo ra trong kỳ sẽ có bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế.
 • ROA (Return on Assets) – Tỷ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài sản: Đo lường khả năng sinh lời với mỗi đồng tài sản của doanh nghiệp.
 • ROE (Return on Equity) – Tỷ suất lợi nhuận ròng trên tổng vốn chủ sở hữu: Đây là chỉ tiêu đánh giá xem một đồng vốn chủ sở hữu bình quân tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận thuần.

Nội Dung Chính Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Tùy thuộc vào bản chất và nội dung của các mối quan hệ tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế, phân tích tài chính doanh nghiệp được chia thành những bốn nội dung chính sau.

Phân tích cấu trúc tài chính và cân bằng tài chính

Phân tích cấu trúc tài chính và cân bằng tài chính nhằm mục đích giúp xác định, đánh giá một cách tổng thể cấu trúc tài sản, cấu trúc về vốn của một đơn vị, từ đó phát hiện được những đặc điểm đặc trưng trong việc sử dụng nguồn vốn, huy động vốn. 

Jenfi Insights là công cụ giúp bạn có thể phân tích và đánh giá các dữ liệu về tài chính một cách trực quan. Bạn có thể kiểm soát, quản lý các thông tin về doanh số, chi phí tiếp thị… của mình với ảnh chụp màn hình hàng ngày gửi đến email của bạn. Đăng ký miễn phí tại đây.

Phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Trong nền kinh tế thị trường, mỗi một doanh nghiệp sẽ có những chiến lược phát triển và kinh doanh riêng trong từng giai đoạn từng thời kỳ. 

Lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh của doanh nghiệp được xem là mục tiêu cuối cùng và thường được gắn liền với mục tiêu về thị phần. 

Vì vậy, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thường được xem là những chiếc chìa khóa trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động. 

Phân tích rủi ro của doanh nghiệp

Hoạt động kinh doanh có bản chất là sự mạo hiểm nên hầu hết các nhà phân tích đều quan tâm đến những rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp phải. 

Từ đó, phát hiện được những tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh, huy động vốn hay công tác thanh toán của doanh nghiệp để có thể đưa ra được hướng giải quyết cũng những khắc phục được những vấn đề tiềm ẩn.

Phân tích giá trị của doanh nghiệp

Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động tài chính doanh nghiệp có 2 chức năng cơ bản, đó là: huy động vốn và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, thái độ, trách nhiệm của doanh nghiệp trước cộng đồng cũng góp phần mang lại giá trị cho một doanh nghiệp.Phân tích giá trị doanh nghiệp có thể được xem như là phần “mở” trong phân tích tài chính.

Các Kỹ Thuật Được Áp Dụng Trong Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

Rất nhiều kỹ thuật có thể được áp dụng trong quá trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Trong đó có thể kể đến:

Báo cáo tài chính so sánh

Đây là một phương pháp thường được sử dụng để phân tích tài chính doanh nghiệp bằng cách so sánh giữa hai hay nhiều báo cáo tài chính. 

Có thể hiểu là một dạng của kỹ thuật phân tích ngang và được áp dụng với hầu hết các báo cáo như bảng cân đối, kết quả hoạt động hay lưu chuyển tiền tệ. 

Thông qua kỹ thuật này giúp cung cấp các thông tin có ý nghĩa, xem xét tình hình hoạt động, đưa ra kết luận chính xác. Bên cạnh đó nó còn phản ánh sự thay đổi trong tình hình tài chính, các ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh đến tài sản và nợ của một doanh nghiệp.

Báo cáo thay đổi vốn lưu động

Kỹ thuật này nhằm trích các thông tin có liên quan đến vốn lưu động của doanh nghiệp. Qua đó đánh giá được hiệu quả sử dụng nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh giữa hai kỳ tài chính

Bảng cân đối kế toán theo dạng tỷ lệ

Đây là kỹ thuật được thực hiện bằng cách lấy từng khoản mục chi tiết trên bảng cân đối kế toán, chia cho tổng tài sản hoặc tổng nguồn vốn, sau đó nhân với 100%. Từ đó xem xét, phân tích, đánh giá mối quan hệ giữa tài sản, nguồn vốn với tổng tài sản và tổng nguồn vốn. 

Mỗi kết quả thu được đều có ý nghĩa quan trọng, chúng đều là những con số kinh tế phản ánh khách quan nhất thực trạng hiện tại của một doanh nghiệp.

Phân tích xu hướng với phân tích tỷ lệ

Phân tích xu hướng là một dạng của kỹ thuật phân tích ngang, tính toán tỷ lệ các khoản mục khác nhau tên báo cáo tài chính, trong từng giai đoạn. Sau đó so sánh để thấy xu hướng biến động các khoản mục, nắm bắt tình hình phát triển tài chính doanh nghiệp.

Còn phân tích tỷ lệ sẽ thực hiện bằng cách xác định các tỷ lệ giữa từng khoản mục hoặc nhóm các khoản mục trong báo cáo tài chính. 

Qua đó, người phân tích đánh giá chính xác hơn khả năng thanh khoản, thanh toán, khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Đây cũng là phương pháp được sử dụng rộng rãi vì sự đơn giản, dễ thực hiện nhưng hiệu quả mang lại cao. 

Get a free estimate for funds to grow your business.

Lời Kết

Jenfi hy vọng qua bài viết này, sẽ giúp bạn có thể có một cái nhìn từ tổng quan cho đến từng vấn đề cụ thể trong công tác phân tích tài chính doanh nghiệp và hiểu rõ hơn về công tác phân tích tài chính doanh nghiệp, cũng như mục đích của công tác này và các chỉ tiêu của việc phân tích tài chính doanh nghiệp, các kỹ thuật phân tích thường được sử dụng. 

Jenfi – Cung cấp tài chính linh hoạt, không thế chấp!

Bạn đang cần tìm nguồn tài chính ngắn hạn để kinh doanh, triển khai các chiến lược tiếp thị, mua hàng hóa? Jenfi cung cấp nguồn tài chính lên đến 10 tỷ VND với quy trình thẩm định đơn giản, giúp bạn tiếp cận nguồn vốn trong 5 ngày làm việc. Không thế chấp, lãi suất cực kỳ cạnh tranh.

Những Quyền Lợi từ Quỹ Đầu Tư Jenfi gồm

 • 📈 | Cung cấp vốn ngắn hạn lên đến 12 tháng
 • 💰 | Huy động lên đến 10 tỷ VND
 • 🏠 | Không thế chấp tài sản
 • 📚 | Quy trình đơn giản, giải ngân trong 5 ngày làm việc

5 Nguyên Tắc Cốt Lõi Khi Quảng Cáo Online

Nguyên Tắc Cốt Lõi Khi Quảng Bá Doanh Nghiệp Online

Quảng cáo online là hình thức truyền tải thông tin tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, lan tỏa hình ảnh thương hiệu đến khách hàng thông qua các nền tảng trực tuyến. Mô hình tiếp thị này đang ngày càng chứng minh vị thế chủ chốt trên thị trường kinh doanh. Đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19 khi hầu hết giao dịch và quy trình quảng cáo trực tuyến đang gặp nhiều trở ngại.

Sau đây là một vài lưu ý nhà tiếp thị cần nắm rõ nếu muốn triển khai các chiến dịch quảng bá doanh nghiệp online phù hợp và khai phá tối đa tiềm năng.

Các Hình Thức Quảng Bá Doanh Nghiệp Online Phổ Biến

Quảng cáo bằng Google Adwords

Nổi tiếng là công cụ tìm kiếm hàng đầu toàn cầu với hàng tỷ lượt truy cập mỗi ngày, Google là nền tảng quảng cáo online mà bạn không thể bỏ qua. Khi người dùng tìm kiếm, nội dung quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện tại vị trí ưu tiên của trang hiển thị hoặc các nền tảng khác thuộc quản lý của Google như website đối tác, youtube…. Tất nhiên, với những lợi thế vượt trội bạn sẽ phải trả môt khoản phí để mẫu quảng cáo được hiển thị hoặc được click vào.

Quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội

Lên ngôi trong thời đại kỹ thuật số, các nền tảng mạng xã hội vẫn luôn là “vùng đất” màu mỡ đối với bất kỳ nhà quảng cáo nào. Bởi lẽ đây là nơi tập trung đa dạng đối tượng khách hàng tiềm năng với tần suất sử dụng dày đặc. Một vài kênh tiếp thị phổ biến phải kể đến như Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin…

Quảng cáo bằng kênh Email marketing

Mặc dù là hình thức quảng cáo lâu đời nhưng email marketing vẫn mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc nếu doanh nghiệp biết cách khai phá. Bằng cách phân phối các nội dung có giá trị với tần suất phù hợp, bạn sẽ dần in dấu hình ảnh thương hiệu và chiếm trọn niềm tin của khách hàng. Đây là một công cụ tiếp thị mạnh mẽ, bền vững mà không tốn quá nhiều chi phí.

Quảng cáo thông qua SEO từ khóa

SEO (Search Engine Optimization) chắc hẳn đã quá quen thuộc với các nhà tiếp thị doanh nghiệp. Đây là phương pháp tối ưu để website trở nên thân thiện với máy chủ tìm kiếm Google, từ đó dễ dàng tiếp cận với người dùng. Lợi thế nổi trội của hình thức này là thu hút đúng tệp khách hàng tiềm năng, mang lại kết quả dài hạn và hoàn toàn miễn phí.

Quảng cáo bằng hình thức tiếp thị liên kết

Tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) giúp doanh nghiệp sở hữu “đội ngũ marketing” hùng hậu với đa dạng cách thức quảng cáo. Thông qua đó, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được đáng kể thời gian, công sức để triển khai chiến dịch bởi đã có sự hỗ trợ của các cộng tác viên. Chỉ bằng việc tạo link sản phẩm và thanh toán hoa hồng cho mỗi đơn hàng thành công của cộng tác viên, doanh nghiệp đã yên tâm thu về lượng doanh thu đều đặn hàng tháng.

Những Nguyên Tắc Quảng Cáo Online Cần Lưu Ý

Nguyên tắc quảng cáo online: Thiếp lập trang web của bạn như một cầu nối giao tiếp với khách hàng

Website có thể không phải nơi đầu tiên tiếp cận với khách hàng, nhưng lại là cột mốc để lan tỏa câu chuyện của thương hiệu, làm nổi bật giá trị và nâng cao độ tín nhiệm của doanh nghiệp. 

Đây là nơi giúp khách hàng có một cái nhìn toàn diện, cặn kẽ về các sản phẩm, dịch vụ bạn cung cấp, các chương trình, sự kiện tiêu biểu và mọi thứ liên quan đến doanh nghiệp. Để thu hút và giữ chân các khách hàng tiềm năng, bạn cần phải thường xuyên cập nhật các tin tức mới nhất và tạo ra những thông tin hữu ích. Điều này còn giúp trang web của doanh nghiệp “ghi điểm” với Google.

Đồng thời, trang web của bạn sẽ là “nơi dừng chân” lý tưởng nếu giao diện được thiết kế thân thiện với người dùng. Nghĩa là, “ngôi nhà của bạn” phải đảm bảo có điều hướng rõ ràng, sắp xếp thuận mắt, để khách hàng dễ dàng tìm được đường đi của họ. 

Điều này cũng áp dụng tương tự trên cả phiên bản điện thoại. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng cần sở hữu website với các dữ liệu phức tạp, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ. Lúc này, blog sẽ là một lựa chọn thay thế lý tưởng.

Nguyên tắc quảng cáo online: Đầu tư nội dung là điều kiện tiên quyết

Thực tế cho thấy, tiếp thị nội dung ngày càng chứng minh vị thế chủ chốt trên thị trường quảng cáo. Hiện nay, vô vàn các thể loại tiếp thị nội dung ra đời để phục vụ cho quảng cáo online. Trong đó, các nội dung được cấu trúc tốt, cung cấp thông tin chất lượng, thú vị và mang lại giá trị cho người đọc sẽ được ưu tiên hàng đầu. Bằng cách định vị mình là chuyên gia trong lĩnh vực đó, bạn sẽ dễ dàng đạt được sự tín nhiệm của nhóm đối tượng mục tiêu.

Nguyên tắc quảng cáo online: Thiết lập kế hoạch tiếp thị trực tuyến bài bản, đảm bảo tối ưu chi phí

Một vài hình thức quảng cáo online có thể “hút cạn” ngân sách của bạn nếu không có chiến lược kiểm soát chặt chẽ. Những nhà tiếp thị thiếu kinh nghiệm sẽ bắt đầu chiến dịch bằng cách phân bố ngân sách lẻ tẻ cho các kênh quảng cáo khác nhau để đo lường hiệu quả. 

Điều này nghe có vẻ lý tưởng nhưng lại có thể đẩy doanh nghiệp vào tình cảnh cạn kiệt ngân khố mà vẫn chưa ra kết quả. Thay vào đó, bạn nên ưu tiên lựa chọn các kênh phù hợp với tính chất sản phẩm và đối tượng khách hàng tiềm năng. Đi kèm là danh sách các phương án và công cụ để thực hiện mục tiêu được đề ra.

Quan trọng hơn hết, các kênh được sử dụng cho cùng một chiến dịch cần phải có mối liên kết mật thiết với nhau. Điều này giúp doanh nghiệp tránh được việc trùng lặp nội dung hoặc rủi ro hơn là sự mâu thuẫn giữa các nội dung phân phối.

Nguyên tắc quảng cáo online: Xác định nhóm khách hàng mục tiêu

Khác với giao dịch trực tiếp tại cửa hàng, quảng cáo online sẽ là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận với đa dạng đối tượng khách hàng. 

Đây cũng là thách thức nếu bạn không xác định đúng các phương án và nội dung quảng cáo phù hợp cho từng tệp. Bên cạnh đó, tối ưu hóa hành trình khách hàng nếu bạn không muốn “vuột mất” họ trong tíc tắc, bởi vì không phải ai cũng là khách hàng tiềm năng ngay từ đầu. 

Vì thế, các công cụ phân tích như Google analyics, Facebook analytics… sẽ đóng vai trò chiến lược trong việc đo lường, phân tích và tổng hợp các nhóm mục tiêu của doanh nghiệp. Từ đó tìm ra các giải pháp lý tưởng để chinh phục được họ.

Nguyên tắc quảng cáo online: Theo dõi lợi tức đầu tư ROI

Một nguyên tắc mà bất cứ nhà tiếp thị nào cũng phải nằm lòng là đảm bảo giữ vững lợi tức đầu tư ROI. Nghĩa là, lợi ích thu được từ các chiến dịch quảng cáo phải luôn cao hơn các chi phí phát sinh. 

Chỉ sốROI được sử dụng để đo lường lợi tức của 1 hoạt động kinh doanh bằng cách tính toán lợi nhuận so với vốn đầu tư ban đầu. Hơn hết, công thức ROI càng đóng vai trò quan trọng với các chiến dịch tiếp thị tốn nhiều chi phí như Google ads, Facebook ads… 

Bên cạnh theo dõi chặt chẽ lợi tức đầu tư, bạn cũng nên dự đoán trước các rủi ro tài chính có thể xảy ra. Không có một kế hoạch bài bản, rõ ràng, nguồn đầu tư của doanh nghiệp sẽ dễ rơi vào tình cảnh “đổ sông đổ biển”.

Get a free estimate for funds to grow your business.

Tạm Kết 

Thời đại kỹ thuật số đã mở ra vô vàn cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng một cách thuận tiện và nhanh chóng. Tất nhiên, cơ hội sẽ luôn đi kèm với thách thức. Nắm được các nguyên tắc quảng bá doanh nghiệp online sẽ là bước đầu để xây dựng một kế hoạch tiếp thị khả thi, mang lại hiệu quả vượt trội và bứt phá tăng trưởng trong tương lai. Jenfi hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Jenfi – Cung cấp tài chính linh hoạt, không thế chấp!

Bạn đang cần tìm nguồn tài chính ngắn hạn để kinh doanh, triển khai các chiến lược tiếp thị, mua hàng hóa? Jenfi cung cấp nguồn tài chính lên đến 10 tỷ VND với quy trình thẩm định đơn giản, giúp bạn tiếp cận nguồn vốn trong 5 ngày làm việc. Không thế chấp, lãi suất cực kỳ cạnh tranh.

Những Quyền Lợi từ Quỹ Đầu Tư Jenfi gồm

 • 📈 | Cung cấp vốn ngắn hạn lên đến 12 tháng
 • 💰 | Huy động lên đến 10 tỷ VND
 • 🏠 | Không thế chấp tài sản
 • 📚 | Quy trình đơn giản, giải ngân trong 5 ngày làm việc

Quản Lý Hàng Tồn Hiệu Quả Với 4 Bước Đơn Giản

Quản Lý Hàng Tồn Hiệu Qu

Hàng tồn kho không chỉ bao gồm các sản phẩm chưa tiêu thụ hết mà còn là cả các nguyên vật liệu sản xuất, các sản phẩm chưa hoàn thiện,… của doanh nghiệp. Nếu không có phương pháp quản lý hàng tồn hiệu quả thì doanh nghiệp có thể phải chịu thất thoát và thua lỗ. Chính vì vậy, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn đọc những cách thức có thể ứng dụng trong việc quản lý hàng tồn, giúp đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp!

Quản Lý Hàng Tồn Quan Trọng Thế Nào

Bất cứ doanh nghiệp kinh doanh nào cũng đều có hàng tồn kho, và đây thường là yếu tố chiếm lượng giá trị tài sản lớn nhất trong tổng số tài sản của một doanh nghiệp. CHính vì vậy, kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho cũng quan trọng như việc kiểm soát tài sản trong doanh nghiệp

Quản lý hàng tồn kho hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp:

Chủ động trong việc cung cấp hàng hóa đúng và đủ số lượng

Trong kinh doanh, đây là điều vô cùng quan trọng. Một khi kiểm soát được chặt chẽ số lượng, phân loại hàng hóa trong kho, doanh nghiệp sẽ có thể đảm bảo cung ứng đầy đủ sản phẩm cho các bên đối tác, giúp đem lại doanh thu và cả uy tín.

Đảm bảo chất lượng hàng hóa, nguyên vật liệu

Đối với một số ngành kinh doanh nhất định như thực phẩm, dược phẩm,… việc quản lý kho hàng còn giúp tránh tình trạng hàng hóa hư tổn, hết hạn sử dụng, làm tiêu tốn chi phí sản xuất sản phẩm và mua lại nguyên liệu mới.

Tiết kiệm chi phí điều hành, quản lý kho

Lượng hàng hóa quá nhiều sẽ tương ứng với việc cần sử dụng nhiều lao động, tài nguyên và kinh phí hơn để có thể kiểm soát hiệu quả. Chính vì vậy quản lý và xử lý hàng tồn kịp thời là vô cùng quan trọng giúp lượng hàng hóa không bị quá tải, dẫn đến khó xử lý và tốn kém chi phí.

Tránh tình trạng thất thoát

Việc kiểm soát kho hàng không chặt chẽ sẽ dẫn đến tình trạng hàng hóa trong kho bị thất thoát, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ phải chịu tổn thất về kinh tế.

Giúp xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hiệu quả

Quản lý hàng tồn chặt chẽ sẽ giúp doanh nghiệp nắm rõ thời điểm và số lượng hàng hóa cần sản xuất hoặc nhập về, từ đó giúp lên kế hoạch sử dụng vốn hợp lý, hiệu quả hơn!

Nắm bắt xu hướng tiêu dùng tốt hơn

Những sản phẩm tồn kho quá lâu và không tiêu thụ được đa số đều là những sản phẩm không còn phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của khách hàng. Nhờ vào điểm này, doanh nghiệp có thể đưa ra kế hoạch nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới nhằm đảm bảo doanh thu và phát triển thị trường của mình.

4 Bước Đơn Giản Giúp Doanh Nghiệp Quản Lý Hàng Tồn

Quản lý hàng tồn là công việc quan trọng bậc nhất trong kinh doanh. Tuy vậy nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng đã có những cách thức và bước quản lý hiệu quả. Vậy hãy cùng xây dựng một quy trình tối ưu nhất chỉ qua 4 bước đơn giản sau đây:

Mã hóa hàng hóa

Đây là bước nên làm không chỉ đối với những doanh nghiệp lớn, lượng hàng lớn mà ngay cả với những doanh nghiệp nhỏ có công suất kho nhỏ. Việc mã hóa sẽ giúp quản lý việc xuất, nhập hàng ra vào kho một cách chặt chẽ, tránh nhầm lẫn và thất thoát. Đồng thời mã hóa cũng sẽ giúp các bước quản lý sau này diễn ra một cách thuận lợi hơn.

Việc mã hóa nên được thực hiện theo danh mục hàng cụ thể để đạt hiệu quả tốt hơn

Sắp xếp hàng tồn hợp lý

Việc sắp xếp ngăn nắp, rõ ràng sẽ giúp tăng công suất chứa của kho, đồng thời giúp hàng hóa được quản lý dễ dàng hơn. Không chỉ thế, việc này còn giúp quá trình lấy hàng, trả hàng vào kho có thể diễn ra tiện lợi và nhanh chóng hơn rất nhiều.

Quan trọng, khi hàng hóa được sắp xếp gọn gàng, hợp lý thì sẽ tránh được vấn đề hư hỏng do tác động bên ngoài, giúp bảo quản hàng tốt hơn mà không tốn thêm chút kinh phí nào.

Doanh nghiệp nên đầu tư vào các kệ chứa hàng, bởi chỉ mất chi phí một lần duy nhất nhưng lại có thể sử dụng lâu dài và đóng góp hiệu quả tích cực vào việc sắp xếp hàng hóa.

Kiểm tra kho hàng định kỳ

Mọi nỗ lực sắp xếp và thay đổi nhằm quản lý hàng tồn dễ dàng sẽ đều trở thành vô nghĩa nếu doanh nghiệp thiếu đi bước kiểm tra định kỳ. 

Kho hàng tuy đã được sắp xếp và mã hóa toàn bộ nhưng không thể loại trừ trường hợp có nhiều tình huống không lường trước sẽ xảy ra. Bởi vậy công tác kiểm tra là vô cùng quan trọng và cần được thực hiện thường xuyên.

Việc kiểm tra sẽ giúp tránh phát sinh những vấn để không may, hoặc nếu có cũng sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra giải pháp xử lý nhanh chóng và kịp thời. Nhờ vậy mà doanh nghiệp sẽ không phải chịu nhiều tổn thất.

Ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý hàng tồn

Hiện nay, mọi lĩnh vực đều có thể áp dụng công nghệ và công tác quản lý hàng tồn trong kinh doanh cũng không ngoại lệ. Nhiều phần mềm dành riêng cho việc quản lý kho, quản lý hàng tồn đã có mặt nhằm giúp các doanh nghiệp kiểm soát tài sản của mình một cách khoa học, nhanh chóng và chính xác hơn.

Thông qua việc ứng dụng công nghệ, doanh nghiệp có thể cắt giảm bớt nguồn lao động để tối ưu kinh phí, tiết kiệm hơn về mặt tài chính. Nhiều doanh nghiệp đã triển khai các hoạt động chuyển đổi số, vậy nên việc sử dụng công nghệ trong mọi khâu quản lý, kinh doanh là điều hoàn toàn nên làm.

Jenfi Insights là ứng dụng “tất cả trong một”, ứng dụng công nghệ AI giúp bạn quản lý dữ liệu bán hàng, doanh số, chi phí tiếp thị…. ngay trên một nền tảng. Từ đó, bạn có thể giải quyết bài toán về mua sắm hàng lưu kho mà không phải lo lắng về tồn đọng hàng hóa gây tốn kém. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính năng này tại đây.

Ngoài ra những bước nêu trên, vẫn còn rất nhiều hình thức và cách quản lý hàng tồn hiệu quả. Doanh nghiệp có thể sáng tạo hoặc tham khảo thêm để tìm được cách thức phù hợp, giúp đem về lợi nhuận lớn nhất.

Làm Cách Nào Để Xử Lý Hàng Tồn Hiệu Quả

Công tác quản lý có tốt đến đau cũng sẽ không thể hoàn toàn tránh khỏi tình trạng lượng hàng tồn gia tăng quá nhiều. Trong trường hợp như vậy, doanh nghiệp cần đưa ra phương án hợp lý nhằm giúp xử lý một cách hiệu quả lượng hàng hóa ấy.

Để thanh lý nhanh chóng hàng hóa tồn dư, doanh nghiệp có thể tổ chức các chương trình khuyến mãi như giảm giá hay mua 1 tặng 1, bán theo combo… Ngoài ra cũng có thể tận dụng làm quà tặng thưởng cho nhân viên và người lao động.

Đối với hàng hóa đã hỏng và không thể sử dụng được, doanh nghiệp có thể sử dụng các dịch vụ tiêu hủy chuyên nghiệp để xử lý triệt để. Ngoài ra, trong trường hợp không được bồi thường cho sự hư hỏng của hàng hóa, doanh nghiệp có thể được trừ thuế thu nhập, giúp giảm thiệt hại về mặt tài chính.

Hàng tồn kho quá nhiều không chỉ không mang lại lợi nhuận mà đôi khi còn khiến doanh nghiệp mất thêm một khoản chi phí nữa để xử lý. Chính vì vậy ngay từ đầu, doanh nghiệp nên tính toán cẩn thận để sản xuất và nhập khẩu lượng sản phẩm vừa đủ, tránh việc để tồn kho quá nhiều. 

Get a free estimate for funds to grow your business.

Tạm Kết

Việc quản lý hàng tồn đối với mỗi doanh nghiệp khác nhau sẽ là một vấn đề khác nhau. Với những kho hàng nhỏ thì đây là một công việc đơn giản, trái lại với những kho hàng lớn và đa dạng sản phẩm thì đây lại là một thách thức vô cùng khó khăn. Nhưng dù trong trường hợp nào, các doanh nghiệp đều có thể áp dụng những bước cơ bản phía trên để giúp tối ưu hiệu quả quản lý của mình! 

Jenfi – Cung cấp tài chính linh hoạt, không thế chấp!

Bạn đang cần tìm nguồn tài chính ngắn hạn để kinh doanh, triển khai các chiến lược tiếp thị, mua hàng hóa? Jenfi cung cấp nguồn tài chính lên đến 10 tỷ VND với quy trình thẩm định đơn giản, giúp bạn tiếp cận nguồn vốn trong 5 ngày làm việc. Không thế chấp, lãi suất cực kỳ cạnh tranh.

Những Quyền Lợi từ Quỹ Đầu Tư Jenfi gồm

 • 📈 | Cung cấp vốn ngắn hạn lên đến 12 tháng
 • 💰 | Huy động lên đến 10 tỷ VND
 • 🏠 | Không thế chấp tài sản
 • 📚 | Quy trình đơn giản, giải ngân trong 5 ngày làm việc

Tài Chính Doanh Nghiệp Là Gì? Ba Hoạt Động Cốt Lõi Của Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là gì

Để một doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ổn định thì nhà quản trị doanh nghiệp phải quản lý từ rất nhiều khía cạnh như về môi trường kinh doanh, trình độ quản lý-vận hành doanh nghiệp, trình độ quản lý tài chính. Trong đó có thể xem quản lý tài chính đóng vai trò quan trọng nhất. Bao gồm việc nghiên cứu quá trình hình thành và sử dụng tài sản của doanh nghiệp – đây chính là tài chính doanh nghiệp. Vậy để có thể hiểu rõ hơn về tài chính doanh nghiệp là gì? Và các hoạt động cốt lõi của tài chính doanh nghiệp là gì? Mời bạn cùng với Jenfi tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!

Tài Chính Doanh Nghiệp Là Gì

Tài chính doanh nghiệp là gì (What is corporate finance)? Tài chính doanh nghiệp có thể xem là một lĩnh vực của ngành tài chính, tài chính doanh nghiệp là việc nghiên cứu về quá trình hình thành và việc sử dụng các nguồn tài sản của doanh nghiệp, nhằm tối đa hóa lợi ích của doanh nghiệp.

Tài chính doanh nghiệp có mối liên hệ đến cấu trúc vốn của một doanh nghiệp, bao gồm cả nguồn vốn và cả các hành động mà ban lãnh đạo thực hiện để tăng giá trị của doanh nghiệp. Ngoài ra, tài chính doanh nghiệp cũng bao gồm các công cụ và việc phân tích để sắp xếp thứ tự ưu tiên và phân phối nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.

Mục đích của tài chính doanh nghiệp là gì? Mục đích tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu là cơ sở quan trọng của lý thuyết tài chính doanh nghiệp hiện đại. Tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu là tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp thông qua việc hoạch định và thực hiện các nguồn lực, đồng thời cân bằng giữa rủi ro có thể xảy ra và lợi nhuận đạt được.

3 hoạt động quan trọng của tài chính doanh nghiệp
Đầu tư vốnTài trợ vốnCổ tức và hoàn vốn
Lựa chọn những dự án có thể đầu tư

 

Kiếm lợi tức cao nhất với mức rủi ro thấp nhất

Xác định cách tài trợ cho các khoản đầu tư vốn

 

Tối ưu hóa cấu trúc vốn của doanh nghiệp

Quyết định cách thức cũng như thời điểm hoàn vốn cho nhà đầu tư

Ba Hoạt Động Cốt Lõi Của Tài Chính Doanh Nghiệp 

Để có thể tối đa hóa lợi ích của tài chính doanh nghiệp thì ban lãnh đạo cần phải nắm rõ “tài chính doanh nghiệp” trong lòng bàn tay, cụ thể là các hoạt động cơ bản của tài chính doanh nghiệp là gì và cách thức để vận hành chúng hiệu quả. Tài chính doanh nghiệp sẽ có 3 hoạt động tối quan trọng mà nhà lãnh đạo cần nắm rõ: đầu tư vốn; tài trợ vốn; cổ tức và hoàn vốn.

Đầu tư vốn 

Trong tài chính doanh nghiệp, đầu tư vốn bao gồm việc lập ngân sách vốn, lập kế hoạch việc sử dụng nguồn tài sản dài hạn của công ty sao cho mang lại lợi nhuận cao nhất và rủi ro gặp phải là thấp nhất. Nói cách khác, việc sử dụng nguồn tài sản dài hạn của công ty đóng vai trò rất quan trọng, ban lãnh đạo sẽ phải quyết định xem có nên sử dụng nguồn tài sản đó vào việc đầu tư hay không dựa trên những báo cáo, phân tích chi tiết về tình hình tài chính của công ty và dự án.

Thông qua việc sử dụng các công cụ kế toán – tài chính, công ty có thể xác định được việc chi tiêu vốn, ước tính – dự đoán dòng tiền từ các dự án về đồng vốn được đề xuất. Bên cạnh đó, công ty còn phải thực hiện so sánh giữa các khoản đầu tư theo kế hoạch và thu nhập dự kiến có thể đạt được, và từ đó đưa ra quyết định dự án nào sẽ được đầu tư thực hiện.

Mô hình tài chính sẽ được sử dụng trong việc ước tính sự tác động kinh tế của cơ hội đầu tư và so sánh các dự án thay thế. Thông thường, một nhà phân tích thị trường sẽ sử dụng Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (Internal Rate of Return – IRR) kết hợp với Giá trị hiện tại ròng (hay Giá trị hiện tại thuần – Net Present Value – NPV), để tiến hành so sánh các dự án và chọn ra được dự án khả thi và tối ưu nhất.

Tài trợ vốn 

Hoạt động cốt lõi thứ hai là tài trợ vốn, tài trợ vốn bao gồm các quyết định về cách tài trợ tối ưu cho các khoản đầu tư khả thi, tối ưu bằng cách thông qua vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, nợ vay hoặc kết hợp cả hai. Nguồn vốn dài hại mà một công ty cần để sử dụng vào các khoản đầu tư hoặc chi tiêu lớn có thể nhận được từ việc bán cổ phiếu của công ty hoặc có thể kiếm được từ việc phát hành chứng khoán nợ trên thị trường thông qua các ngân hàng đầu tư.

Doanh nghiệp cần cân nhắc, quản lý chặt chẽ hai nguồn vốn này (vốn chủ sở hữu và nợ vay), vì khi doanh nghiệp lơ là không kiểm soát chặt chẽ sẽ dễ dẫn đến những rủi ro như vỡ nợ hoặc giảm nguồn thu nhập và giá trị đối với các nhà đầu tư ban đầu.

Hơn nữa, trong hoạt động này nhiệm vụ của các chuyên gia tài chính doanh nghiệp chính là tối ưu hóa cấu trúc vốn của doanh nghiệp bằng cách cắt giảm chi phí sử dụng vốn bình quân (Weighted Average Cost of Capital – WACC) càng nhiều càng tốt.

Cổ tức và Hoàn vốn 

Cổ tức và hoàn vốn yêu cầu các nhà quản lý doanh nghiệp sẽ phải đưa ra quyết định có nên giữ lại các khoản thu nhập vượt mức của doanh nghiệp cho việc đầu tư và các yêu cầu hoạt động trong tương lai hay không? Hay sẽ dùng khoản thu nhập đó để chia cho các cổ đông dưới hình thức cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp.

Khoản thu nhập được giữ lại đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh. Khoản thu nhập được giữ lại đó có thể được xem là nguồn vốn tốt nhất của doanh nghiệp, vì nó không làm phát sinh nợ cũng như không làm giảm giá trị của vốn chủ sở hữu thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu.

Việc sử dụng khoản thu nhập vượt mức cần phải được xem xét thật kỹ trước khi nhà quản lý doanh nghiệp đưa ra quyết định. Nếu những ‘bằng chứng’ cho thấy chắc chắn có thể thu lợi từ khoản thu nhập thì doanh nghiệp có thể ‘theo đuổi’ nó, nếu không, nên chia khoản thu nhập đó cho các cổ đông dưới hình thức cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp.

Cấu trúc vốn trong tài chính doanh nghiệp

Cấu trúc vốn trong tài chính doanh nghiệp là gì? Nó đóng vai trò như thế nào? Cấu trúc vốn trong tài chính doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng để tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp! Cấu trúc vốn có thể là sự kết hợp giữa nợ dài hạn và nợ ngắn hạn và (hoặc) vốn chủ sở hữu của nó thường là cơ sở để có thể xác định mức độ cân bằng hay rủi ro của việc tài trợ vốn trong doanh nghiệp.

Một công ty sẽ được xem là có cấu trúc vốn tích cực nếu công ty đó được nhiều sự tài trợ bằng nợ, tuy nhiên điều này lại có khả năng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn cho các bên có liên quan. Mặc dù vậy, phần lớn doanh nghiệp sẽ chấp nhận những rủi ro này để doanh nghiệp lấy đó làm lý do phát triển và mang đến thành công cho doanh nghiệp.

Get a free estimate for funds to grow your business.

Lời kết

Jenfi hy vọng qua bài viết có thể cung cấp cho bạn thêm nhiều thông tin về tài chính doanh nghiệp, giúp bạn có thể hiểu rõ về khái niệm tài chính doanh nghiệp là gì, các giá trị cốt lõi của tài chính doanh nghiệp là gì, để có thể tối đa hóa lợi tức và tối thiểu hóa rủi ro.

Jenfi – Cung cấp tài chính linh hoạt, không thế chấp!

Bạn đang cần tìm nguồn tài chính ngắn hạn để kinh doanh, triển khai các chiến lược tiếp thị, mua hàng hóa? Jenfi cung cấp nguồn tài chính lên đến 10 tỷ VND với quy trình thẩm định đơn giản, giúp bạn tiếp cận nguồn vốn trong 5 ngày làm việc. Không thế chấp, lãi suất cực kỳ cạnh tranh.

Những Quyền Lợi từ Quỹ Đầu Tư Jenfi gồm

 • 📈 | Cung cấp vốn ngắn hạn lên đến 12 tháng
 • 💰 | Huy động lên đến 10 tỷ VND
 • 🏠 | Không thế chấp tài sản
 • 📚 | Quy trình đơn giản, giải ngân trong 5 ngày làm việc

Mô Hình Kinh Doanh Là Gì? Top Những Mô Hình Hiệu Quả

Những mô hình kinh doanh phù hợp sẽ có thể giúp doanh nghiệp phát triển một cách vượt bậc. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người chưa nhận ra được tầm quan trọng của những mô hình này. Chính vì vậy, hãy cùng Jenfi tìm hiểu về khái niệm mô hình kinh doanh và những mẫu mô hình hiệu quả nhất ngay trong bài viết dưới đây!

Mô Hình Kinh Doanh Là Gì?

Mô hình kinh doanh  (Business Model) là một khái niệm khá trừu tượng, có thể biểu diễn dưới các dạng văn bản, đồ họa,… Hiểu đơn giản, đây là một hình mẫu tổng quát tất cả các yếu tố trong việc kinh doanh mà các doanh nghiệp sử dụng để đạt được mục đích kinh tế, xã hội của mình. 

Những mô hình này sẽ bao gồm chiến lược kinh doanh, mục tiêu cần nhắm tới, đối tượng khách hàng, nguồn lực sẵn có,… của doanh nghiệp. Có thể nói đây khá giống với các kế hoạch kinh doanh, tuy nhiên ở một cấp độ rộng và chi tiết hơn rất nhiều. 

Các bước đơn giản giúp xây dựng một mô hình kinh doanh hiệu quả

Bước 1: Xác định mục tiêu, đối tượng khách hàng cần nhắm tới. 

Đây là bước đầu để vẽ lên một bản kế hoạch hoàn chỉnh. Muốn xác định được yếu tố này, doanh nghiệp cần tìm hiểu thị trường và khảo sát các khách hàng một cách kỹ lưỡng.

Bước 2: Nghiên cứu sản phẩm phù hợp với thị hiếu. 

Khi đã khoanh vùng được thị trường và phân khúc khách hàng, bước tiếp theo sẽ cần tìm hiểu tiếp nhu cầu và mức đáp ứng nhu cầu của những đối tượng này. 

Điều này sẽ giải đáp cho việc sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp liệu có phù hợp và tiêu thụ được hay không. Sau khi có những kết quả cụ thể, doanh nghiệp sẽ lên ý tưởng, kế hoạch về sản phẩm sao cho phù hợp nhất và đảm bảo có thể tạo nên doanh số ấn tượng.

Bước 3: Tìm hiểu các kênh kinh doanh. 

Sau khi tạo ra được sản phẩm phù hợp, bước tiếp theo cần làm chính là lên ý tưởng cho việc phân phối những sản phẩm này. Doanh nghiệp cần đưa ra kế hoạch cụ thể về điểm bán, cách bán, cách tiếp thị,… sao cho vừa đáp ứng nhu cầu khách hàng, vừa phù hợp với nguồn lực tài chính.

Bước 4: Đưa mô hình đi vào hoạt động thử. 

Việc áp dụng mô hình kinh doanh ngay khi chưa thực sự hoàn thiện có thể khiến doanh nghiệp chịu nhiều tổn thất. Chính vì vậy các thử nghiệm thực tế sẽ là điều cần thiết giúp doanh nghiệp biết được mô hình của mình liệu có thể đem lại hiệu quả như mục tiêu trước đó hay không. Nếu không sẽ có thể tìm ra điểm bất hợp lý và sửa đổi kịp thời.

Bước 5: Hoàn thiện mô hình và áp dụng rộng rãi. 

Sau khi thử nghiệm, nếu mô hình hoạt động hiệu quả thì doanh nghiệp có thể lập tức triển khai kế hoạch áp dụng để đem lại lợi ích kinh tế lớn hơn cho mình!

Xem thêm: Business model canvas

Lý do doanh nghiệp nên áp dụng các mô hình kinh doanh phù hợp

Có rất nhiều mô hình kinh doanh thành công mà doanh nghiệp có thể tham khảo và vận dụng. Tuy nhiên, không phải áp dụng bất cứ một mô hình nào cũng có thể giúp đem lại hiệu quả và mục tiêu đã đặt ra. 

Mỗi doanh nghiệp đều có cơ cấu, tổ chức khác nhau, đối tượng khách hàng khác nhau và sản phẩm, dịch vụ khác nhau. Vậy một mô hình kinh doanh phù hợp sẽ mang lại cho doanh nghiệp những lợi ích gì?

1.Đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội

Có thể nói mô hình kinh doanh là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp. Các mô hình này sẽ vạch ra các chiến lược, chiến thuật cụ thể giúp doanh nghiệp có thể đi gần đến mục tiêu là lợi nhuận.

Áp dụng được mô hình kinh doanh phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp tác động hiệu quả đến thị trường cụ thể, có chiến lược tiếp thị sản phẩm, dịch vụ đúng đắn. Nhờ đó có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn và giúp doanh nghiệp phát triển.

2.Mô hình kinh doanh phù hợp giúp tận dụng tối ưu nguồn lực

Bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần đầu tư vào cơ sở vật chất, nhân lực để có thể tạo ra sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên nếu không biết sử dụng những nguồn lực này đúng cách sẽ dẫn đến lãng phí, tiêu tốn về mặt tài chính

Những mô hình kinh doanh phù hợp ngoài việc vạch ra kế hoạch cụ thể còn giúp các doanh nghiệp quản lý, phân bổ các nguồn lực hợp lý sao cho tận dụng được tối đa năng suất.

Nhờ đó, doanh nghiệp có thể cung cấp sản phẩm để tạo doanh thu mà vẫn tiết kiệm được chính ngân sách của mình.

3.Tạo lợi thế cạnh tranh và thu hút đầu tư

Khi đánh giá một doanh nghiệp, doanh thu và quy mô không phải là yếu tố duy nhất. Bên cạnh đó, mô hình kinh doanh được áp dụng cũng chính là một yếu tố quan trọng được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Mô hình kinh doanh thành công sẽ thể hiện tầm vóc và khả năng phát triển của doanh nghiệp đó. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể mở rộng thị trường, tăng cơ hội cạnh tranh và hội nhập cũng như thu hút đối tác và các nhà đầu tư. 

Những mô hình kinh doanh hiệu quả nhất hiện nay

Hãy cùng chúng tôi điểm qua một vài mô hình kinh doanh hot nhất trong thời đại 4.0 ngày nay

Mô hình kinh doanh online. 

Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 cũng như sự phát triển của công nghệ mà việc mua bán, trao đổi online đã không còn xa lạ đối với rất nhiều những người tiêu dùng. Đây là mô hình được rất nhiều các startup lựa chọn áp dụng khi không cần sở hữu số vốn lớn mà vẫn có thể thu được lợi nhuận khủng.

Mô hình kinh doanh đăng ký. 

Mô hình này được rất nhiều nền tảng cung cấp phim ảnh, ca nhạc, dịch vụ,.. sử dụng  để thu về lợi nhuận. Đa số những nền tảng này sẽ cung cấp một số lượng sản phẩm, dịch vụ miễn phí nhất định để thu hút khách hàng đăng ký và mua gói thành viên của họ. Mô hình này có thể thấy ở rất nhiều những nền tảng nổi tiếng như: Canva, Picsart, Spotify, Netflix…

Mô hình kinh doanh nhượng quyền thương mại. 

Nhượng quyền thương mại có ưu điểm là giúp thương hiệu, sản phẩm được quảng bá một cách rộng rãi và phủ sóng lên nhiều đối tượng khách hàng hơn. Các cửa hàng McDonald’s hay cửa hàng cà phê Trung Nguyên chính là một ví dụ điển hình cho mô hình này, cụ thể hơn là nhượng quyền thương hiệu. 

Mô hình kinh doanh Affiliate Marketing. 

Affiliate Marketing được hiểu là tiếp thị liên kết – tức làm nhiệm vụ giới thiệu và kết nối người mua với người bán. Khi bạn đang đọc một bài viết trên Facebook và thấy một link mua hàng được trích dẫn, đó chính là Affiliate Marketing. Và khi bạn mua sản phẩm từ đường link được chia sẻ đó thì các cá nhân, đơn vị chia sẻ link này sẽ nhận được một khoản tiền hoa hồng tương xứng từ nhà cung cấp sản phẩm.

Mô hình thương mại điện tử. 

Mô hình này chính là nơi diễn ra những hoạt động kinh doanh online mà nổi tiếng có thể kể đến như Amazon, Alibaba, Shopee,… Không tốn kém nhiều chi phí để thành lập nên đây là một mô hình tương đối lý tưởng cho những ai muốn khởi nghiệp nhưng có ít vốn đầu tư. Tuy nhiên đã có khá nhiều “ông lớn” nổi bật trong lĩnh vực này nên liệu có dễ thành công hay không vẫn còn là điều khó nói.

Mô hình ẩn doanh thu.

Đây là mô hình được áp dụng vô cùng thành công bởi hai nền tảng lớn là Facebook và Google. Lợi nhuận của họ đến từ dữ liệu người dùng và các quảng cáo hiện lên.

Get a free estimate for funds to grow your business.

Tạm Kết

Bài viết vừa rồi đã giới thiệu đến bạn đọc những thông tin cơ bản về mô hình kinh doanh cũng như một số mô hình hiệu quả. Hy vọng qua đây, các startup và các doanh nghiệp có thể tự xây dựng thành công hoặc tìm được cho mình một mô hình phù hợp, giúp phát triển quy mô, mang về lợi nhuận cao hơn và tối ưu được các nguồn lực!

Jenfi – Cung cấp tài chính linh hoạt, không thế chấp!

Bạn đang cần tìm nguồn tài chính ngắn hạn để kinh doanh, triển khai các chiến lược tiếp thị, mua hàng hóa? Jenfi cung cấp nguồn tài chính lên đến 10 tỷ VND với quy trình thẩm định đơn giản, giúp bạn tiếp cận nguồn vốn trong 5 ngày làm việc. Không thế chấp, lãi suất cực kỳ cạnh tranh.

Những Quyền Lợi từ Quỹ Đầu Tư Jenfi gồm

 • 📈 | Cung cấp vốn ngắn hạn lên đến 12 tháng
 • 💰 | Huy động lên đến 10 tỷ VND
 • 🏠 | Không thế chấp tài sản
 • 📚 | Quy trình đơn giản, giải ngân trong 5 ngày làm việc

7 Xu Hướng Kinh Doanh Sau Đại Dịch

Đại dịch Covid-19 đã gây nên nhiều thách thức cho thị trường kinh doanh tại Việt Nam. Thế những, đỉnh dịch tạm thời qua đi cũng là lúc nhận thức và hành vi tiêu dùng của mọi người dần có sự chuyển biến. Đây là cơ hội để các nhà khởi nghiệp tận dụng cho kế hoạch kinh doanh trong tương lai. Với nhiều biến đổi mạnh mẽ như thế thì cộng đồng khởi nghiệp có thể kinh doanh gì sao dịch để đạt lợi nhuận cao?

Xu Hướng Kinh Doanh Sau Dịch Đang Phát Triển Mạnh Mẽ

1. Xu hướng làm việc từ xa

Giãn cách xã hội trong mùa dịch đòi hỏi doanh nghiệp phải hạn chế các hoạt động tiếp xúc gần. Từ đó, làm việc từ xa trở thành hình thức thông dụng của nhiều tổ chức. Mô hình này không những đảm bảo an toàn phòng dịch, mà còn có khả năng tiếp diễn trong tương lai vì sở hữu nhiều lợi ích vượt trội.

Dữ liệu từ các nghiên cứu cho thấy nhân viên làm việc từ xa 3-5 ngày 1 tuần vẫn đạt năng suất làm việc tối ưu.  Đối với một số lĩnh vực, doanh nghiệp có thể di dời trụ sở đến những địa điểm có chi phí mặt bằng thấp. Bởi lẽ, nhân sự làm việc từ xa không bị ràng buộc về không gian, môi trường làm việc. Điều này sẽ góp phần tăng doanh thu đáng kể cho doanh nghiệp.

2. Sự lên ngôi của thương mại điện tử và các dịch vụ trực tuyến

Đi cùng với sự phát triển của kỹ thuật số, thương mại điện tử trở thành xu hướng mua sắm hàng đầu của người tiêu dùng. Tần suất phủ sóng của nền tảng này càng bùng nổ hơn nữa trong thời kỳ đại dịch. Lý do là vì khách hàng có thể thực hiện các tác vụ mua sắm nhanh gọn, thuận tiện mà vẫn đảm bảo giãn cách an toàn. 

Ngoài lĩnh vực bán lẻ, các thị trường kinh doanh khác cũng khai thác tối đa tiềm năng của mô hình kỹ thuật số. Chẳng hạn như dịch vụ tư vấn sức khỏe từ xa, giải trí trực tuyến…Nhờ vậy, các doanh nghiệp đã tìm ra được hướng đi khả thi để phát triển kinh doanh trong giai đoạn dịch. Nếu bạn đang có ý định khởi nghiệp, hãy tìm hiểu và vận dụng kỹ thuật số để tránh được vòng ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

7 Ý Tưởng Kinh Doanh Sau Dịch Có Khả Năng Mang Lại Lợi Nhuận Cao 

1. Dịch vụ tư vấn sức khỏe

Thời điểm đại dịch bùng phát cũng lúc ý thức bảo vệ sức khỏe của đại đa số người dân được nâng cao. Vì thế, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng bắt đầu được quan tâm nhiều hơn. 

Tuy nhiên, các dịch vụ thăm khám truyền thống tại bệnh viện, cơ sở ý tế có thể mang đến nhiều rủi ro lây nhiễm. Hai mô hình sức khỏe mà bạn có thể triển khai hiệu quả trong mùa dịch bao gồm:

Thăm khám, chăm sóc người bệnh tại nhà

Thay vì khách hàng phải tự đi khám, nhân viên y tế sẽ trực tiếp đến nhà để theo dõi tình hình và tiến hành tư vấn, chăm sóc ngay tại chỗ. Hình thức này rất phù hợp với những bệnh nhân cao tuổi. Bởi họ là đối tượng gặp nhiều trở ngại trong việc di chuyển và chưa quen sử dụng các thiết bị công nghệ. Ngoài ra, họ cũng thuộc nhóm nguy cơ cao bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.

Tư vấn sức khỏe từ xa

Đây là một giải pháp chăm sóc sức khỏe lý tưởng mùa dịch. Ưu điểm nổi trội của mô hình này là tiết kiệm thời gian, công sức thăm khám nhưng vẫn đảm bảo được mặt chuyên môn y tế. Thay vì bệnh nhân e ngại việc ra ngoài khám rồi tự chẩn bệnh cho chính mình. 

Trong đó, tư vấn về sức khỏe dinh dưỡng và tâm lý sẽ đánh trúng nhu cầu của đa số người dân. Nhiều người vẫn còn thiếu hiểu biết về các loại thực phẩm họ đang ăn hàng ngày, hoặc chế độ luyện tập phù hợp với thể trạng. Cải thiện được những vấn đề này sẽ góp phần tăng cường sức đề kháng, giúp họ vững vàng sức khỏe vượt qua đại dịch. 

Bên cạnh đó, các tổn thương tâm lý cũng là thực trạng đáng chú ý hiện nay. Đặc biệt là sau giai đoạn dịch, nghiên cứu cho thấy gần 80% bệnh nhân Covid-19 bị ảnh hưởng tâm lý trong giai đoạn điều trị. 

Ngoài ra, việc đối mặt với các bản tin Covid-19 hàng ngày cũng đè nặng tinh thần của những người khỏe mạnh. Trong bối cảnh ngành tâm lý tai Việt Nam chưa phát triển rõ rệt, đây sẽ là một ý tưởng kinh doanh mới lạ mang lại hiệu quả cao nếu bạn biết cách khai phá.

2. Sáng tạo nội dung tự do

Content được xem như con “át chủ bài” để mọi doanh nghiệp lôi kéo sự chú ý của khách hàng. Từ đó bán được sản phẩm và tăng trưởng doanh thu thần tốc. Vì thế, các nhân sự sản xuất nội dung luôn nằm trong “tầm ngắm” của các nhà tuyển dụng. 

Đặc biệt là với tần suất sử dụng internet thường xuyên trong mùa dịch, doanh nghiệp cung cấp những nội dung hấp dẫn, giá trị sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn hẳn. 

Nếu bạn tự tin với kỹ năng viết lách và khả năng sáng tạo của mình, đừng ngần ngại khởi nghiệp với dịch vụ viết content. Bạn có thể bắt đầu với những bài viết cơ bản như SEO, đến những nội dung đề cao tính sáng tạo và ý tưởng bứt phá như viết kịch bản, bài PR, bài quảng cáo… 

Nhuận bút bạn nhận sẽ tùy thuộc tính chất và độ khó của dự án, dao động từ vài chục ngàn đến vài triệu đồng. Đây thật sự là một kênh kinh doanh đáng đầu tư trong mùa dịch.

3. Thiết kế đồ họa

Nội dung quảng cáo sẽ càng lôi cuốn hơn nếu có sự hỗ trợ của hình ảnh bắt mắt, ấn tượng. Hai yếu tố này được xem như “cặp bài trùng” luôn đi đôi với nhau. Vì thế, thiết kế đồ họa cũng đang là một ngành xu hướng nổi trội hiện nay. Nếu bạn có đam mê và năng khiếu nghệ thuật, cùng với kỹ năng sử dụng công cụ và sắp xếp nội dung trực quan, đây sẽ là một lựa chọn kinh doanh lý tưởng bậc nhất. Nguồn doanh thu của công việc này phụ thuộc vào quy mô của dự án và số lượng kịch bản thiết kế bạn nhận về. Nếu siêng năng, số tiền bạn kiếm được có thể vượt qua mong đợi. 

4. Mở lớp gia sư trực tuyến

Mô hình dạy học trực tuyến không còn quá xa lạ ở Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian trước đây hình thức này chỉ áp dụng cho những khóa học ngắn hạn. Cho đến khi dịch bùng phát và mọi hoạt động trực tiếp bị gián đoạn, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục. 

Từ đó, các chương trình học chính quy tại trường lớp cũng dần chuyển dịch thành giảng dạy online và vẫn mang lại hiệu quả nhất định. 

Hiện nay trẻ em vẫn chưa được tiêm vắc xin, thế nên rất khó để quay trở lại với hệ thống giáo dục bình thường như trước. Vì thế, nhu cầu dạy học trực tuyến được dự đoán sẽ ngày càng tăng cao. Bạn có thể dễ dàng triển khai mô hình này bằng cách hợp tác với các trang web cung cấp khóa học online hoặc tự mở một kênh riêng cho mình. 

5. Cửa hàng ăn uống mang về

Cuộc cách mạng ẩm thực vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt ở Việt Nam. Trong giai đoạn này, nhiều cửa hàng đã dần chuyển dịch từ kinh doanh tại chỗ thành mô hình giao hàng trực tuyến. Điều này nhằm bảo vệ người tiêu dùng an toàn mà vẫn đáp ứng được các nhu cầu ăn uống đa dạng. 

Lợi ích đầu tiên của mô hình này là bạn không cần phải bỏ ra số vốn lớn để chi trả mặt bằng hay thuê nhân công. Hơn hết, việc quảng bá các sản phẩm của bạn trên mạng xã hội hoặc hiển thị trên các app đặt đồ ăn online như Grabfood, Baemin…sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn. Quy trình mua hàng cũng tinh gọn từ khâu lựa món đến khi thanh toán. Nhờ thế, kinh doanh đồ ăn online có thể mang lại nguồn doanh thu vượt trội cho bạn. 

6. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa

Đi đôi với thói quen mua sắm trực tuyến, các dịch vụ vận chuyển cũng bùng nổ mạnh mẽ. Mặc dù mô hình này đã được nhiều doanh nghiệp lớn triển khai, đây vẫn là “vùng đất màu mỡ” để bạn mặc sức khai thác. Hơn hết, bạn sẽ có cơ hội tham khảo từ các đơn vị có sẵn trên thị trường. Từ đó tìm hiểu điểm mạnh và điểm yếu của họ để tận dụng cho một kế hoạch kinh doanh khả thi.

7.Tiếp thị liên kết – Affiliate Marketing

Kiếm tiền bằng hình thức tiếp thị liên kết sẽ mang về cho bạn nguồn lợi nhuận cao mà không cần bỏ ra một đồng vốn. Đơn giản bạn chỉ cần nhận một liên kết sản phẩm từ nhà cung cấp. Sau đó tìm cách thu hút khách hàng vào đường link và tiến hành mua hàng.

Với mỗi đơn hàng thành công, bạn sẽ nhận được hoa hồng tương ứng. Để quảng cáo sản phẩm đến đông đảo người dùng, bạn có thể đăng các bài viết trên mạng xã hội, blog, website…Hoặc sáng tạo nội dung trên Tiktok, Youtube. 

Hình thức này có thể mang lại nguồn doanh thu đáng kinh ngạc nếu bạn siêng năng tạo ra các nội dung giá trị, khơi gợi được nhu cầu của khách hàng.

Get a free estimate for funds to grow your business.

Tạm Kết

Kinh doanh sau dịch chưa bao giờ là một bài toán dễ. Thế nhưng, biết cách tận dụng các lợi thế sau dịch sẽ giúp bạn có một khởi đầu ấn tượng. Điều quan trọng là nhà khởi nghiệp phải chọn đúng ngách phù hợp với khả năng của mình. Từ đó xây dựng chiến lược tối ưu việc kinh doanh một cách hiệu quả. Với ý chí kiên định và một kế hoạch bài bản, khoảnh khắc công việc kinh doanh của bạn bứt phá trên thị trường sẽ không còn xa.

Jenfi – Cung cấp tài chính linh hoạt, không thế chấp!

Bạn đang cần tìm nguồn tài chính ngắn hạn để kinh doanh, triển khai các chiến lược tiếp thị, mua hàng hóa? Jenfi cung cấp nguồn tài chính lên đến 10 tỷ VND với quy trình thẩm định đơn giản, giúp bạn tiếp cận nguồn vốn trong 5 ngày làm việc. Không thế chấp, lãi suất cực kỳ cạnh tranh.

Những Quyền Lợi từ Quỹ Đầu Tư Jenfi gồm

 • 📈 | Cung cấp vốn ngắn hạn lên đến 12 tháng
 • 💰 | Huy động lên đến 10 tỷ VND
 • 🏠 | Không thế chấp tài sản
 • 📚 | Quy trình đơn giản, giải ngân trong 5 ngày làm việc

Công Nợ Doanh Nghiệp: Những Điều Cần Biết

Công Nợ Doanh Nghiệp

Công nợ là khái niệm quen thuộc của hầu hết doanh nghiệp, có căn cứ để nói rằng: những doanh nghiệp sở hữu dòng tiền năng động đa số đều có một danh sách công nợ đáng kể. 

Nợ cũng là một dạng tài sản, vì thế các phương án tài chính như: thanh toán gối đầu, đàm phán chậm trả,… là một trong những hình thức huy động vốn phổ biến. Và doanh nghiệp muốn có dòng tiền ổn định thì cần rất cẩn trọng trong việc quản lý công nợ của bản thân!

Công nợ là gì?

Đó là những khoản chi phí phải trả hoặc doanh thu phải thu nhưng vì một lý do nào đó, có thể là chủ động hay bị động mà thao tác ấy cần phải tạm dừng. Bộ phận kế toán công nợ sẽ chịu trách nhiệm quản lý các khoản này sao cho không ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp. 

Xét theo từng cách tiếp cận, có thể phân loại thành công nợ nhà nước, công nợ phải thu, công nợ phải trả và các khoản cần thu khác. Nhưng trong khuôn khổ bài viết chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai hạng mục chiếm tỷ trọng lớn và có sức ảnh hưởng nhất:

1. Công nợ phải thu

Là những doanh thu từ công tác bán hàng, cung cấp dịch vụ nhưng chưa thu được tiền. Bên cạnh đó, cũng có các các khoản thu từ hoạt động đầu tư tài chính, tuy ít nhưng cũng rất phổ biến. 

Trong trường hợp này, có thể khách hàng đang được cho phép chia khoản thanh toán hoặc doanh nghiệp hỗ trợ đối tác gối đầu hàng hóa. Để có thể thu được nợ hiệu quả, không chỉ bộ phận kế toán và bán hàng cần nỗ lực, mà còn đòi hỏi doanh nghiệp phải có chính sách công nợ minh bạch được thỏa thuận ngay khi ký hợp đồng.

2. Công nợ phải trả

Là những khoản doanh nghiệp nợ nhà cung cấp sau khi đặt và nhận công cụ, nguyên liệu, hàng hóa, dịch vụ,… phục vụ quy trình kinh doanh nhưng chưa thanh toán. 

Thông thường doanh nghiệp sẽ có một thời hạn thanh toán cố định cho từng nhà cung cấp. Bộ phận kế toán sẽ hỗ trợ phân loại và theo dõi tiến trình thanh toán một cách hợp lý nhất.

Những Lưu Ý Khi Quản Lý Công Nợ Doanh Nghiệp

Quản lý công nợ không phải một công việc đơn giản, hay nói chính xác hơn là cực kỳ phức tạp! Những con số chuyển động không ngừng thể hiện cho dòng tiền ra – vào giúp nhà quản lý có thể dự chi theo từng giai đoạn. 

Theo dõi yếu tố này không chỉ có thể ổn định dòng tiền mà còn hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra kế hoạch tài chính trong chiến lược kinh doanh sắp tới.

1. Phân loại khách hàng và từng loại công nợ cụ thể

Để quản lý tốt thì nên thấu hiểu mức độ ảnh hưởng của từng loại nợ. Không phải khoản nợ nào cũng cần ưu tiên thanh toán hoặc có thể đàm phán chậm trả. Vì vậy, nắm bắt tính chất khoản nợ là rất cần thiết cho công tác vận hành vốn. 

Đối với khách hàng cũng như thế, doanh nghiệp không cần phải luôn luôn cho phép công nợ. Nhà quản lý cần biết cách cân đối giữa tiền mặt và nợ phải thu để dòng tài chính thực sự ổn định. 

Ví dụ, nếu doanh thu tổng một tháng là 100 triệu nhưng công nợ lên đến 70 triệu, vượt quá 50% và không có chính sách quản lý phù hợp thì doanh nghiệp dễ rơi vào tình trạng đội doanh thu ảo cũng như đối mặt với những rủi ro nguy hiểm khác. Do đó, đề xuất một hạn mức công nợ tương đối và thời hạn tất toán là giải pháp cần thiết

2. Xây dựng kế hoạch bán hàng phù hợp

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho phép công nợ là một trong những chính sách đẩy doanh số hợp lý. Nhưng cũng như ví dụ trên, nhà quản lý cần xây dựng một kế hoạch bán hàng phù hợp. Hoặc đội ngũ bán hàng nên sử dụng những biện pháp thay thế như thanh toán từng phần nếu tỷ lệ công nợ hiện tại đã quá cao.

3. Đào tạo nhân sự bài bản cho vị trí quản lý và thu hồi công nợ

Với những doanh nghiệp chuyên sản xuất, gia công,… có một tỷ lệ công nợ xuyên suốt ổn định thì nên có thêm một bộ phận chuyên chăm sóc và quản lý thu hồi. Tất nhiên đây là vị trí khá nhạy cảm nhưng cực kỳ quan trọng.

Có thể vì mức độ thân thiết mà đội ngũ bán hàng sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong việc giúp khách hàng tất toán, nhưng đội ngũ chăm sóc công nợ thì khác. Doanh nghiệp nên đầu tư đào tạo nghiệp vụ thật chỉn chu, giúp nhân sự giữ được tác phong chuyên nghiệp, tận tâm nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

4. Có quy trình thu hồi công nợ rõ ràng

Bên cạnh kế hoạch bán hàng thì quy trình thu hồi nợ là điều không thể thiếu. Một quy trình rõ ràng cần có hướng giải quyết nếu tình huống công nợ vượt hạn mức xảy ra hoặc chậm trễ thời hạn tất toán mà doanh nghiệp và khách hàng thỏa thuận từ đầu. 

Thu hồi nợ hiệu quả là nền tảng thuận lợi giúp doanh nghiệp sở hữu dòng tiền ổn định, dồi dào, linh động. Tạo điều kiện cho việc phát triển kinh doanh và tái đầu tư khi cần thiết. 

Ở các khoảng nợ cần thu, kế toán cần hạch toán chi tiết từng đối tượng, tần suất phát sinh, tình trạng thanh toán. Cần tập hợp và lưu trữ đầy đủ chứng từ liên quan. Đồng thời tiến hành đối chiếu công nợ mỗi cuối tháng để theo dõi tiến độ thu hồi thực tế. 

Từ đó có căn cứ để kịp thời giải quyết những khoản nợ khó đòi, tránh tình trạng thất thoát và sử dụng nguồn tiền không hiệu quả. Jenfi hi vọng bài viết này hữu ích với bạn.

Get a free estimate for funds to grow your business.

Jenfi – Cung cấp tài chính linh hoạt, không thế chấp!

Bạn đang cần tìm nguồn tài chính ngắn hạn để kinh doanh, triển khai các chiến lược tiếp thị, mua hàng hóa? Jenfi cung cấp nguồn tài chính lên đến 10 tỷ VND với quy trình thẩm định đơn giản, giúp bạn tiếp cận nguồn vốn trong 5 ngày làm việc. Không thế chấp, lãi suất cực kỳ cạnh tranh.

Những Quyền Lợi từ Quỹ Đầu Tư Jenfi gồm

 • 📈 | Cung cấp vốn ngắn hạn lên đến 12 tháng
 • 💰 | Huy động lên đến 10 tỷ VND
 • 🏠 | Không thế chấp tài sản
 • 📚 | Quy trình đơn giản, giải ngân trong 5 ngày làm việc

Bật Mí 4 Dịch Vụ Tài Chính Mà Chủ Doanh Nghiệp Nên Biết

Dịch vụ tài chính là gì - jenfi.vn

Nền kinh tế là một “mảnh đất” rộng lớn, gồm nhiều lĩnh vực nhỏ khác nhau, các lĩnh vực này có thể bao gồm các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Các công ty có những nét tương đồng về ngành hàng, hoặc sự tương đồng về dịch vụ sẽ tạo thành 1 lĩnh vực nhỏ. Ví dụ như các công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động, sim thẻ, mạng kết nối sẽ được gọi chung là lĩnh vực thông tin – truyền thông; hoặc các công ty cung cấp vật tư nông nghiệp, giống cây trồng sẽ được gọi chung là lĩnh vực nông nghiệp. 

Dịch vụ tài chính cũng vậy, dịch vụ tài chính chỉ những công ty cung các dịch vụ liên quan đến tài chính cho đối tượng khách hàng là khách hàng các nhân hoặc khách hàng là doanh nghiệp. Bài viết dưới đây từ Jenfi Capital sẽ cung cấp thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm Dịch vụ tài chính, các dịch vụ tài chính hiện có trên thị trường mà chúng ta thường sử dụng.

Dịch vụ tài chính là gì?

Dịch vụ tài chính (Financial services) là một lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, thường cung cấp các dịch vụ của nền kinh tế như: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ môi giới chứng khoán.

Thông thường các dịch vụ tài chính sẽ được cung cấp bởi các doanh nghiệp quản lý tiền, bao gồm hiệp hội tín dụng (hay cách gọi khác là liên minh tín dụng), ngân hàng, công ty thẻ tín dụng, công ty bảo hiểm, công ty kế toán, công ty tài chính tiêu dùng, các nhà môi giới chứng khoán, các quỹ đầu tư,…

Lĩnh vực dịch vụ tài chính ổn định và hoạt động tốt sẽ là một nguồn động lực mạnh mẽ cho sự tăng trưởng của nền kinh tế, vì nó sẽ chuyển các khoản tiền tiết kiệm của cá nhân thành các khoản đầu tư.

Để phát triển lĩnh vực dịch vụ tài chính thông thường sẽ phụ thuộc vào các chính sách về tự do hóa và thúc đẩy sự cạnh tranh trong khu vực này cũng như các chính sách giám sát đối với các tổ chức tài chính

Dịch vụ tài chính có khác với lĩnh vực tài chính công hay không? Câu trả lời là có. Vì tài chính công chỉ bao gồm các hoạt động của bộ máy nhà nước liên quan đến thuế và hàng hóa công cộng.

4 loại dịch vụ tài chính

Dịch vụ ngân hàng

Lĩnh vực ngân hàng là nền tảng của nhóm dịch vụ tài chính. Nó quan tâm nhất đến tiết kiệm và cho vay trực tiếp, trong khi lĩnh vực dịch vụ tài chính lại là sự kết hợp giữa đầu tư, bảo hiểm, phân bổ lại rủi ro và các hoạt động tài chính khác. 

Thông thường các dịch vụ ngân hàng được cung cấp bởi các ngân hàng thương mại lớn, ngân hàng cộng đồng (community banks), hiệp hội tín dụng (credit unions) hoặc các tổ chức khác.

Nguồn doanh thu mà các ngân hàng kiếm được chủ yếu dựa vào mức chênh lệch giữa lãi suất được tính cho các khoản vay (hoặc các khoản tín dụng) và lãi suất ngân hàng phải trả cho số tiền tiết kiệm của khách hàng gửi. Các dịch vụ ngân hàng như thế này chủ yếu tìm kiếm nguồn doanh thu thông qua các mức phí, hoa hồng.

Các dịch vụ ngân hàng thông thường: 

 • Dịch vụ nhận tiền gửi và các nguồn tài chính phải hoàn trả khác từ người dân;
 • Dịch vụ cho vay, bao gồm tín dụng tiêu dùng, dụng thế chấp và các khoản vay nợ tài trợ cho các dịch vụ hoạt động giao dịch thương mại;
 • Dịch vụ bảo lãnh và thế chấp;
 • Dịch vụ cho thuê tài chính;

Dịch vụ đầu tư

Các cá nhân có thể tiếp cận thị trường tài chính thông qua dịch vụ đầu tư này. Các nhà môi giới – dịch vụ trực tuyến tự động hoặc thủ công – tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch mua và bán chứng khoán và thu lợi nhuận. Các nhà cố vấn có thể thực hiện việc thu phí dựa trên khối lượng tài sản được quản lý (AUM) và điều khiển một số giao dịch nhằm xây dựng và quản lý các sản phẩm đầu tư đa dạng.

Các Quỹ phòng hộ/Quỹ đầu tư thanh khoản, quỹ tương hỗ và quan hệ đối tác đầu tư thực hiện việc đầu tư tiền vào thị trường tài chính và thu phí quản lý trong quá trình này. Các tổ chức này yêu cầu dịch vụ lưu ký để giao dịch và phục vụ danh mục các sản phẩm đầu tư của họ, cũng như việc tư vấn pháp lý và tiếp thị. Ngoài ra, còn có các nhà cung cấp các phần mềm phục vụ cộng đồng quỹ đầu tư bằng cách phát triển các ứng dụng, phần mềm, thuật toán để quản lý danh mục đầu tư, và báo cáo khách hàng cũng như các dịch vụ hỗ trợ khác.

Các quỹ đầu tư tư nhân, các nhà cung cấp vốn đầu tư mạo hiểm và các nhà đầu tư “thiên thần” góp vốn vào các công ty để đổi lấy cổ phần sở hữu, và thu lợi từ cổ tức của công ty đó.

Dịch vụ bảo hiểm

Bảo hiểm luôn được xem là một ngành quan trọng, một mảnh đất màu mỡ của lĩnh vực dịch vụ tài chính. Các dịch vụ bảo hiểm có mục đích là hướng đến khách hàng có nhu cầu bảo vệ thân thể, sức khỏe và tính mạng khỏi tử vong hoặc các thương tật (có thể kể đến bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe), chống lại các mất mát hoặc sự thiệt hại hao hụt về tài sản (như bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm phòng chống cháy nổ công ty), hoặc có thể là bảo hiểm trách nhiệm.

Dịch vụ kế toán và thuế

Dịch vụ kế toán và thuế bao gồm kế toán và dịch vụ khai thuế, dịch vụ trao đổi tiền tệ và chuyển khoản ngân hàng cũng như các nhà mạng và dịch vụ máy thẻ tín dụng. Bên cạnh đó, nó còn bao gồm các dịch vụ giải quyết các khoản nợ, cung cấp dịch vụ thanh toán toàn cầu như thẻ Visa, thẻ Mastercard, cũng như các sàn giao dịch hỗ trợ các giao dịch chứng khoán, phái sinh và hàng hóa.

Dịch vụ kế toán sẽ cung cấp tất cả các dịch vụ về hồ sơ và báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,… và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ. Hơn nữa, dịch vụ kế toán cũng sẽ cung cấp các bảng tổng hợp thông tin cần thiết để chuẩn bị các bút toán, chẳng hạn như sổ cái, chứng từ ghi chép lại các giao dịch tài chính đã thực hiện theo thời gian. Các thông tin này sẽ được sử dụng cho mục đích báo cáo của công ty hay của doanh nghiệp cần thực hiện dịch vụ (chẳng hạn như dịch vụ kiểm toán của kỳ kế toán).

Bên cạnh đó, kế toán cũng thường được giao các nhiệm vụ khác có liên quan đến tài chính như: giám sát hiệu quả của các thủ tục kiểm soát kế toán; giám sát chương trình phần mềm để đảm bảo được sự đồng bộ về các quy định hay số liệu; chuẩn bị và xem xét hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng; hỗ trợ việc thanh toán kịp thời chính xác; đối chiếu bảng lương; làm hợp đồng; xây dựng ngân sách công ty,…

Ngoài ra, kế toán cũng cần phải chuẩn bị và thực hiện việc khai báo thuế cho công ty, doanh nghiệp, hoặc cá nhân thực hiện dịch vụ. Kế toán sẽ thực hiện việc phân tích tất cả các hồ sơ liên quan đến tài sản công ty, thu nhập của doanh nghiệp, các khoản chi, khoản thanh toán, hoặc có thể là các khoản chi phí và nợ phải trả của doanh nghiệp để hoàn thành báo cáo tài chính, thực hiện nghĩa vụ thuế của một kỳ kế toán.

Việc kê khai và nộp thuế cho doanh nghiệp hoặc cho đối tượng là cá nhân, kế toán phải đưa ra những phân tích chi tiết về hiệu quả, hoặc mức độ kém hiệu quả của thuế và đưa ra hướng giải quyết cho khách hàng sử dụng dịch vụ trong tương lai.

 

Xem thêm: Tầm Quan Trọng Của Kế Hoạch Tài Chính Doanh Nghiệp

Get a free estimate for funds to grow your business.

Lời kết

Nền kinh tế là một mảnh đất màu mỡ cho tất cả các ngành có cơ hội phát triển, trong đó có ngành tài chính, cụ thể ở đây là về các dịch vụ tài chính. Jenfi hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dịch vụ tài chính, cũng như các dịch vụ tài chính mà chúng đã, đang và sẽ sử dụng, để có thể sử dụng chúng một cách có hiệu quả, tối ưu hóa lợi nhuận hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Jenfi – Cung cấp tài chính linh hoạt, không thế chấp!

Bạn đang cần tìm nguồn tài chính ngắn hạn để kinh doanh, triển khai các chiến lược tiếp thị, mua hàng hóa? Jenfi cung cấp nguồn tài chính lên đến 10 tỷ VND với quy trình thẩm định đơn giản, giúp bạn tiếp cận nguồn vốn trong 5 ngày làm việc. Không thế chấp, lãi suất cực kỳ cạnh tranh.

Những Quyền Lợi từ Quỹ Đầu Tư Jenfi gồm

 • 📈 | Cung cấp vốn ngắn hạn lên đến 12 tháng
 • 💰 | Huy động lên đến 10 tỷ VND
 • 🏠 | Không thế chấp tài sản
 • 📚 | Quy trình đơn giản, giải ngân trong 5 ngày làm việc

Chi Phí Ẩn Là Gì? Các Loại Chi Phí Ẩn Doanh Nghiệp Cần Tối Ưu

chi phí ẩn

Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp phải luôn tìm cách tối ưu hóa hoạt động nhằm mang lại mức lợi nhuận cao nhất. Để đạt được mục đích này, trước hết, doanh nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ các loại chi phí. Ngoài những khoản định phí có thể theo dõi và đong đếm được, nhà quản lý cần quan tâm đến một yếu tố quan trọng, hay bị lãng quên và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận, đó là chi phí ẩn.

Chi phí ẩn là gì?

Khác với chi phí dễ dàng định lượng và được báo cáo minh bạch trong bảng cân đối kế toán, chi phí ẩn (Implicit Cost) là những chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động mà chủ doanh nghiệp không nhận thức được. Nói cách khác, đây là loại chi phí cơ hội khi công ty tận dụng nguồn lực nội bộ cho một dự án và không nhằm mục đích sinh ra lợi nhuận trực tiếp. Tất nhiên, những khoản này sẽ không được trình bày trong báo cáo tài chính dưới dạng một chi phí riêng biệt.

Ví dụ: một công ty tuyển dụng nhân sự mới cho vị trí Marketing. Họ phải phân bổ nhân viên hiện tại hỗ trợ, hướng dẫn cho người mới quy trình và cách thức làm việc…Khi đó, thời gian, nguồn lực được sử dụng cho việc này sẽ được tính là chi phí ẩn. Bởi lẽ nhân viên chịu trách nhiệm đào tạo sẽ không thể làm những hoạt động khác, đồng nghĩa với việc không thể đóng góp trực tiếp vào quá trình kinh doanh trong khoản thời gian đó. Những hao phí thời gian và công sức không dành cho hoạt động kinh doanh này tương đương với chi phí nhân công nhưng không được báo cáo trong bảng cân đối kế toán.

Cách tính chi phí ẩn

Chi phí ẩn là vô hình và không được báo cáo rõ ràng, thế nên việc hạch toán chúng là một thách thức. Có rất nhiều loại chi phí ẩn, trong đó một vài khoản sẽ dễ dàng xác định. 

Tuy nhiên, một số chi phí khác rất khó để định lượng bằng giá trị tiền tệ. Doanh nghiệp có thể tính toán khi chúng được gắn với một lượng tiền cụ thể. Đó là khi đội ngũ của bạn sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của chính công ty, thay vì tìm kiếm lợi nhuận bằng cách bán hoặc cho bên khác thuê. Ở đây, số tiền bạn có thể kiếm được chính là chi phí ẩn.

Ví dụ: Bạn có một nhà kho và định giá cho thuê là 15 triệu đồng/tháng. Thế nhưng công ty bạn quyết định sử dụng nhà kho đó để lưu trữ các vật dụng, thiết bị thay vì cho thuê. Vậy chi phí ẩn khi tận dụng nhà kho cho hoạt động nội bộ là 15 triệu đồng/tháng. Đây cũng chính là số tiền doanh nghiệp sẽ thu được nếu cho thuê.

Quy tắc kiểm soát chi phí ẩn trong kinh doanh

Chi phí ẩn có thể là một quả “bom nổ chậm”” nếu doanh nghiệp không quản lý chặt chẽ. Những khoản phí phát sinh “vô hình” trong quá trình hoạt động sẽ buộc doanh nghiệp phải tăng giá thành sản phẩm để bù lại. Từ đó giảm năng lực cạnh tranh khi đối mặt với “cuộc đua về giá” trên thị trường. 

Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng, vị thế, uy tín của doanh nghiệp về lâu dài. Vì thế, lên phương án kiểm soát nhằm giảm thiểu tối đa chi phí ẩn sẽ giúp mở đường phát triển cho doanh nghiệp trong tương lai. 

Sau đây là những quy tắc thiết yếu để hạn chế chi phí ẩn:

 • Thứ nhất, các hoạt động sản xuất nên được tinh gọn lại để tối thiểu hóa thời gian chờ đợi và thực thi công việc của nhân công.
 • Thứ hai, liên tục theo dõi và dự báo chính xác nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Từ đó chuẩn bị nguyên vật liệu với số lượng phù hợp để phục vụ cho sản xuất. Điều này hạn chế lượng sản phẩm đầu ra bị dư thừa, gây lãng phí nguyên vật liệu và nhân lực. Hơn hết, tối ưu lượng hàng tồn kho sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết được bài toán chi phí dành cho việc lưu trữ và bảo quản hàng hóa.
 • Thứ ba, thường xuyên đổi mới công nghệ sản xuất và cải tiến quy trình. Việc này sẽ giảm thiểu các thao tác đòi hỏi nhiều sức người, thời gian, nguyên, nhiên vật liệu. Một lợi thế nữa là doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh được năng suất sản xuất với những máy móc, thiết bị tối tân cùng quy trình tinh gọn.
 • Cuối cùng, một lời khuyên cho doanh nghiệp là sử dụng phần mềm bán hàng để quản lý chặt chẽ chuỗi cung ứng. Bởi lẽ, doanh nghiệp cần đảm bảo các công đoạn từ khi tiếp nhận đơn đặt hàng – xác định tiêu chuẩn nguyên liệu – lựa chọn nhà cung cấp – tiếp nhận lưu kho – xuất kho nguyên vật liệu được vận hành trôi chảy. Nếu quy trình bị đứt đoạn ở một bước nào đó, doanh nghiệp có thể gánh chịu nhiều khoản hao phí không lường trước.

6 loại chi phí ẩn doanh nghiệp cần chú ý tối ưu

Chi phí cho việc tổ chức họp hành

Tổ chức những buổi họp bàn công việc là hoạt động không thể thiếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Khi đó, nhân sự phải tạm gác mọi nhiệm vụ đang làm để tham gia. Đặc biệt là những buổi họp quy mô lớn đòi hỏi hầu hết hoặc toàn bộ đội ngũ phải có mặt. Điều này sẽ có giá trị khi mục đích cuộc họp mang tính chất cấp thiết, trọng yếu, cần phải được đóng góp và quyết định bởi nhiều người. Ngược lại, tổ chức tràn lan những cuộc họp vô nghĩa sẽ chỉ làm lãng phí thời gian, công sức, ảnh hưởng tiêu cực đến cảm hứng và tinh thần làm việc của nhân viên.

Một nghiên cứu của Doodle năm 2019 cho thấy các doanh nghiệp Anh tiêu tốn đến 58 tỷ đô cho các cuộc họp vô nghĩa. Số liệu ở Mỹ thậm chí còn cao hơn 7 lần – với số tiền 399 tỷ đô phung phí cho các cuộc họp kém hiệu quả. Có thể thấy, đây là hệ quả của việc doanh nghiệp không đủ khả năng cũng như sự chuẩn bị kỹ càng khi quy trình hoạt động có vấn đề. Và việc phát sinh những cuộc họp vô nghĩa chứng tỏ doanh nghiệp còn tồn tại nhiều vướng mắc trong việc kinh doanh.

Chi phí phải trả cho hoạt động làm thêm giờ

Thông thường, việc nhân viên chủ động dành thời gian ngoài giờ để hoàn thành công việc là một dấu hiệu đáng mừng. Điều này thể hiện sự tâm huyết, chăm chỉ và trách nhiệm của họ. Tuy nhiên, nhà quản trị cũng cần đặt nghi vấn nếu nhân viên thường xuyên đăng ký làm thêm giờ. 

Ngoài khối lượng công việc nặng, năng suất thấp và quy trình làm việc kém hiệu quả cũng có thể dẫn đến tăng ca. Bên cạnh đó, thời gian làm việc kéo dài có thể ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe của nhân viên. Từ đó giảm hiệu quả công việc, trì trệ năng suất lao động những ngày tiếp theo.

Không những thế, một vài thành phần có thể lợi dụng thời gian tăng ca để trục lợi bản thân, dù thực tế họ chỉ giải quyết những việc cá nhân. Vì vậy, những chi phí cho việc làm thêm giờ một cách vô ích cần phải được cắt bỏ để tránh lãng phí tài nguyên công ty. Để làm được điều đó, nhà quản lý cần phải nắm chắc quy trình và các đầu việc của nhân viên, cũng như đo lường được hiệu suất làm việc hiện tại.

Chi phí phát sinh từ các “tài nguyên nhàn rỗi”

Một loại chi phí ẩn phổ biến trong các doanh nghiệp hiện nay là “tài nguyên nhàn rỗi”. Nghĩa là thiết bị và nguồn nhân lực. Cụ thể hơn, đây là chi phí vô hình khi doanh nghiệp chưa tối ưu được hiệu suất làm việc của nhân viên. Nghiên cứu cho thấy các quy trình tự động hóa chỉ phục vụ được khoảng 25-40% khối lượng công việc. 

Trong khi đó, nhân viên phải dành đến 22% thời gian cho các thao tác lặp đi lặp lại nhàm chán, đòi hỏi sức lao động tay chân. Ngoài ra, các thiết bị “nhàn rỗi” không được sử dụng đúng công suất sẽ tiêu tốn các chi phí khấu hao và bảo trì. Mặc dù không tiêu thụ tài nguyên của doanh nghiệp, đây vẫn là những tài sản cần lưu ý. Nhà quản lý có thể khắc phục bằng cách đo lường và phân bổ các đầu mục công việc hợp lý cho nhân sự.

Chi phí ẩn do phân công vị trí công việc không phù hợp

Thắt chặt trong khâu tuyển dụng và sắp xếp đúng nhân sự cho các vị trí công việc sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế được những chi phí ẩn không mong muốn. Nhân viên không phát huy được đúng vai trò, thế mạnh của mình sẽ khiến hiệu suất làm việc không hiệu quả, ảnh hưởng chất lượng công việc. Lâu dài có thể dẫn đến quyết định nghỉ việc. Hệ quả là doanh nghiệp sẽ đối mặt với những chi phí phát sinh từ việc tuyển dụng, đào tạo, thay thế nhân viên mới,…

Khoản phí này có thể ngốn từ 6-9 tháng tiền lương theo nghiên cứu của Hiệp hội quản lý nguồn nhân lực. Vì thế, nhà quản lý cần phải xác định rõ điểm mạnh và điểm yếu của đội ngũ nhân viên và phân bổ họ đúng vai trò phù hợp.

Chi phí phát sinh từ quy trình kém hiệu quả

Để vận hành hiệu quả, mỗi doanh nghiệp sẽ luôn có một quy trình xử lý công việc riêng. Bao gồm các hướng dẫn, thứ tự để hoàn thành nhiệm vụ, phân công phối hợp giữa các bộ phận,…với mục tiêu tinh gọn đầu vào và tối ưu hóa kết quả đầu ra. 

Tất nhiên, thời điểm doanh nghiệp mở rộng quy mô sẽ kéo theo sự tăng lên của đội ngũ nhân sự và khối lượng việc làm. Nếu quy trình không được vận hành một cách hợp lý sẽ dễ dẫn đến lãng phí nhân sự, dư thừa các thao tác thực thi, xung đột trong các công đoạn,…Đây chính là nguyên nhân dẫn đến phát sinh chi phí ẩn.

Chi phí từ những bộ phận khó kiểm soát

Trong công ty sẽ luôn có một vài bộ phận đóng vai trò quan trọng nhưng lại khó kiểm soát như admin hay back office. Lý do là vì những bộ phận này không bị áp những chỉ số đo lường cụ thể như KPI hay OKR. Điều này dễ dẫn đến nhiều tình huống không mong đợi như làm việc chậm trễ gây ảnh hưởng đến những bộ phận khác.

Kéo theo đó là hiệu suất hoạt động bị trì trệ, phát sinh một lượng chi phí đáng kể mà doanh nghiệp khó nhận ra để tối ưu. Nguyên nhân của việc này là do hầu hết bộ phận “khó kiểm soát” chỉ được phân bổ đầu việc chứ không áp dụng quy trình làm việc cụ thể cho từng nhiệm vụ.

Xem thêm: Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Trong Kinh Doanh Là Gì?

Get a free estimate for funds to grow your business.

Lời kết

Tối ưu chi phí luôn là bài toán khó đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Đặc biệt là với nhóm chi phí ẩn khó định lượng và nắm bắt. Trang bị một “bức tranh” toàn diện về những loại chi phí ẩn, doanh nghiệp sẽ có cơ sở tái thiết lập lại những lỗ hổng trong quá trình kinh doanh. Từ đó giảm thiểu các khoản phí ngoài dự kiến, góp phần tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai. Jenfi hy vọng bài viết hữu ích với bạn.

Jenfi – Cung cấp tài chính linh hoạt, không thế chấp!

Bạn đang cần tìm nguồn tài chính ngắn hạn để kinh doanh, triển khai các chiến lược tiếp thị, mua hàng hóa? Jenfi cung cấp nguồn tài chính lên đến 10 tỷ VND với quy trình thẩm định đơn giản, giúp bạn tiếp cận nguồn vốn trong 5 ngày làm việc. Không thế chấp, lãi suất cực kỳ cạnh tranh.

Những Quyền Lợi từ Quỹ Đầu Tư Jenfi gồm

 • 📈 | Cung cấp vốn ngắn hạn lên đến 12 tháng
 • 💰 | Huy động lên đến 10 tỷ VND
 • 🏠 | Không thế chấp tài sản
 • 📚 | Quy trình đơn giản, giải ngân trong 5 ngày làm việc

Bùng Nổ Doanh Số Bán Hàng Với 10 Chiến Lược Hàng Đầu

chiến lược bán hàng

Thúc đẩy doanh số bán hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp nào. Tất nhiên, điều này không đơn giản là những hoạt động cung, cầu nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Doanh nghiệp với kết quả kinh doanh vượt trội cần phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó đóng vai trò chủ chốt là khách hàng. Vì thế, để xây dựng “bệ phóng vững chắc” cho sự phát triển doanh thu, nhà kinh doanh không thể bỏ qua 10 chiến lược sau đây.

Chiến lược bán hàng: Tạo mối quan hệ mật thiết với khách hàng

Khách hàng sẽ đánh giá cao khi doanh nghiệp sẵn sàng lắng nghe và tạo cơ hội để họ cất lên tiếng nói của mình. Bất kể là thông qua khảo sát, giao tiếp hoặc ghi nhận đánh giá sau khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ. 

Từ đó, doanh nghiệp của bạn có thể tăng độ uy tín với khách hàng vì cho thấy được sự trân trọng, tinh thần tiếp thu và sửa đổi. Hơn hết, những đóng góp quý báu từ phía người dùng có thể giúp doanh nghiệp cải tiến sản phẩm hoặc phát hiện những lỗ hổng trong quy trình kinh doanh.

Chiến lược bán hàng: Khai thác thêm nguồn khách hàng mới

Phụ thuộc vào một hoặc vài kênh phân phối nhất định không phải là ý tưởng khôn ngoan, cho dù hiện tại bạn vẫn đang ứng dụng thành công. Thực tế, bạn sẽ không bao giờ biết được liệu chúng có gặp trở ngại gì trong tương lai hay không. 

Vì thế, bên cạnh việc duy trì các kênh sẵn có, doanh nghiệp nên tìm kiếm và mở rộng các nền tảng tiếp thị triển vọng khác để khai thác nguồn khách hàng mới. Hoạt động này vừa đóng vai trò “cứu cánh” cho doanh nghiệp trước tình huống không mong muốn, vừa giúp doanh nghiệp khai phá thêm những kênh tiềm năng để góp phần tăng tốc doanh thu.

Luôn “thắp lửa” tinh thần cho đội ngũ bán hàng

Các nghiên cứu cho thấy nhân viên có tầm ảnh hưởng quan trọng đến quyết định mua hàng. Những công ty với môi trường làm việc kém hiệu quả dễ có khả năng tác động tiêu cực đến trải nghiệm khách hàng. Bởi lẽ, những nhân viên cảm thấy mình không được đánh giá cao hoặc không được khen thưởng xứng đáng với nỗ lực của mình sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. 

Vì thế, giải pháp lý tưởng để phát huy hết khả năng của đội ngũ bán hàng là thiết lập những chính sách phụ cấp, khen thưởng thích hợp cho những nhân viên đạt chỉ tiêu. Bên cạnh đó, đảm bảo quyền lợi của nhân viên như thời hạn nghỉ phép, thưởng dịp đặc biệt, tổ chức các hoạt động gắn kết… cũng là một cách tạo động lực.

Chiến lược bán hàng: Chăm sóc tốt các khách hàng cũ

Bên cạnh việc tìm kiếm các khách hàng mới, danh sách khách hàng cũ là nguồn tài nguyên sẵn có mà doanh nghiệp không thể bỏ qua. Điều này càng có lợi hơn khi chi phí và thời gian để tái tục với một khách hàng cũ tiết kiệm đáng kể so với tập trung nguồn lực cho các đơn hàng mới. Bởi lẽ, khách hàng đã có trải nghiệm thực tế với sản phẩm, dịch vụ của bạn và hình thành niềm tin để không cần phải tiếp thị lại từ đầu. 

Cách tri ân khách hàng hữu hiệu là các chương trình giảm giá đặc biệt hoặc quà tặng miễn phí dành riêng. Điều này sẽ tăng thiện cảm và dẫn dắt họ đến những lần mua hàng tiếp theo. Thậm chí, nếu dịch vụ của bạn tốt, họ sẽ sẵn sàng giới thiệu những nguồn khách hàng mới cho doanh nghiệp.

Áp dụng các chính sách vận chuyển tốt

Một nghịch lý thú vị là không ít người tiêu dùng sẵn sàng “rút hầu bao” nhiều hơn nếu nhận được các quyền lợi hỗ trợ vận chuyển. Vì thế, doanh nghiệp có thể xem xét để khéo léo tích hợp phí vận chuyển vào tổng chi phí của sản phẩm thay vì tách thành 2 hạng mục riêng biệt. 

Ngoài ra, cung cấp các voucher giảm giá phí vận chuyển cũng là 1 phương án lý tưởng. Cách làm này được áp dụng rất hiệu quả trong các sàn thương mại điện tử và mô hình đặt đồ ăn trực tuyến hiện nay.

Cung cấp đa dạng cách thức thanh toán

Bạn sẽ không muốn “vuột mất” các khách hàng tiềm năng chỉ vì phương thức thanh toán của doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện của họ. Nghiên cứu những cách thanh toán thông dụng trong lĩnh vực của bạn, từ đó thiết lập những công cụ thiết yếu mà bạn nghĩ sẽ dễ dàng và thuận tiện cho khách hàng “chốt đơn”. 

Những hình thức thanh toán phổ biến trên thị trường hiện nay bao gồm: Tiền mặt, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, ví điện tử và các tùy chọn thanh toán nhanh khác…

Bán giải pháp thay vì bán dịch vụ/sản phẩm

Trong thời đại thị trường kinh doanh ngày càng tiến hóa, nhu cầu của người tiêu dùng trở nên đa dạng và đòi hỏi nhiều hơn. Từ đó, các doanh nghiệp có xu hướng “ghi điểm” với khách hàng bằng cách cung cấp “giải pháp” họ cần chứ không đơn thuần là thể hiện những tính năng xuất sắc của sản phẩm. Bởi lẽ, yếu tố mà người tiêu dùng quan tâm nhất là hiệu quả và lợi ích mà sản phẩm có thể mang lại cho mình.

 Ví dụ như chiếc máy tính “All in one” – “tất cả trong một” sử dụng công nghệ chip hiện đại của Intel.

Nó không chỉ là máy tính mà còn được sử dụng như một chiếc tivi, điện thoại, máy fax…giúp tiết kiệm điện năng và diện tích sử dụng. Đó chính là “giải pháp” giúp người dùng tiết kiệm không gian và tiền bạc. Một ví dụ nữa là công cụ tính tiền (POS) được sử dụng trong các cửa hàng, việc tích hợp công nghệ xử lý thông tin tốc độ cao mang lại “giải pháp” thanh toán nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho người dùng.

Để có thể nắm bắt cũng như khơi gợi được nhu cầu của khách hàng, đội ngũ bán hàng cần đầu tư nghiên cứu thị trường và tìm hiểu xem ‘điểm đau” của nhóm đối tượng phân khúc đó là gì. Nhờ thế, doanh nghiệp có thể cung cấp các “giải pháp” thiết thực, hữu ích, thậm chí vượt qua cả mong đợi của người dùng.

Thúc đẩy doanh số bằng các chương trình khuyến mãi

Một trong những “cần câu” khách hàng hiệu quả và phổ biến nhất là các chương trình khuyến mãi mua hàng hấp dẫn. Tất nhiên, ưu đãi chỉ nên triển khai trong một dịp đặc biệt hoặc một thời gian nhất định để đề cao sự khan hiếm, tạo động lực thôi thúc khách “xuống tiền”. 

Tốt hơn hết là giá trị của khuyến mãi được tính toán dựa trên cơ sở có lợi cho doanh thu và lợi nhuận. Ví dụ như bạn có thể cung cấp các tài sản “của nhà trồng được” thông qua hình thức mua 1 tặng 1 thay vì giảm giá sản phẩm. Phương pháp này không ảnh hưởng quá nhiều đến doanh thu, bên cạnh đó còn giải quyết được lượng hàng tồn kho của công ty.

Chiến lược bán hàng: Cung cấp các gói sản phẩm

Không ít các doanh nghiệp hiện nay thiết lập sản phẩm, dịch vụ theo gói số lượng nhiều hoặc thời hạn sử dụng lâu dài để tăng trải nghiệm khách hàng. Thay vì mua từng sản phẩm riêng lẻ, họ có thể chọn mua gói để được hưởng mức giá tiết kiệm và nhiều đặc quyền hơn. 

Doanh nghiệp có thể phân bổ các sản phẩm thành những combo chuyên biệt cho từng đối tượng. Hoặc áp dụng chính sách giá tốt nếu khách hàng mua nhiều mặt hàng cùng một lúc. Nếu biết cách khai phá, đây có thể là “vũ khí chiến lược” mang lại nguồn doanh thu chính cho doanh nghiệp.

Định giá tăng tỷ suất lợi nhuận

Thị trường có xu hướng thay đổi liên tục, kéo theo đó giá thành sản phẩm cũng nên điều chỉnh một cách linh hoạt và phù hợp nhằm tăng lợi thế cạnh tranh. Để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp cần nghiên cứu thị trường và các đối thủ cùng ngành, biết được những lợi thế và hạn chế của mình so với những chỗ khác để tăng hoặc giảm giá. 

Ngoài ra, các yếu tố về kinh tế, lãi suất tiền gửi, lạm phát, thất nghiệp…cũng sẽ ảnh hưởng đến công thức định giá của doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn có những yếu tố nội bộ như kế hoạch marketing, chi phí sản xuất và chiến lược bán hàng…

Xem thêm: Cách Kinh Doanh Hiệu Quả: 6 Bí Quyết Giúp Bạn Kiếm Thêm Nhiều Tiền Trong 2022

Get a free estimate for funds to grow your business.

Lời kết  

Không phải bất cứ doanh nghiệp nào cũng nên áp dụng hết 10 chiến lược trên. Dựa vào lĩnh vực, bản chất kinh doanh cũng như định hướng của mỗi doanh nghiệp, bạn có thể phân tích, lựa chọn và áp dụng những chiến lược phù hợp nhất. Từ đó góp phần bùng nổ doanh số bán hàng và khẳng định được vị thế trên thị trường tiêu dùng. Jenfi hy vọng bài viết hữu ích với bạn.

Jenfi – Cung cấp tài chính linh hoạt, không thế chấp!

Bạn đang cần tìm nguồn tài chính ngắn hạn để kinh doanh, triển khai các chiến lược tiếp thị, mua hàng hóa? Jenfi cung cấp nguồn tài chính lên đến 10 tỷ VND với quy trình thẩm định đơn giản, giúp bạn tiếp cận nguồn vốn trong 5 ngày làm việc. Không thế chấp, lãi suất cực kỳ cạnh tranh.

Những Quyền Lợi từ Quỹ Đầu Tư Jenfi gồm

 • 📈 | Cung cấp vốn ngắn hạn lên đến 12 tháng
 • 💰 | Huy động lên đến 10 tỷ VND
 • 🏠 | Không thế chấp tài sản
 • 📚 | Quy trình đơn giản, giải ngân trong 5 ngày làm việc