Back

June 2, 2023

TOPIC

Báo Cáo Tài Chính Đối Với Đảm Bảo Nguồn Vốn Doanh Nghiệp

5 min read

Báo cáo tài chính không chỉ thể hiện tình hình tài chính doanh nghiệp hay cung cấp thông tin cần thiết cho các bên liên quan mà còn góp phần đảm bảo nguồn vốn cho doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mọi người cùng tham khảo bài viết dưới đây của Jenfi nhé!

Báo cáo tài chính là gì?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Luật Kế Toán số 88/2015/QH13 Báo cáo tài chính (viết tắt là BCTC) là hệ thống thông tin, kinh tế của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. BCTC gồm BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất.
Các doanh nghiệp trực thuộc ngành và thành phần kinh tế đều có trách nhiệm phải lập BCTC một cách trung thực, đầy đủ và đúng thời hạn dựa trên những quy định về thống kê, kế toán.

Vai trò của báo cáo tài chính trong việc đảm bảo nguồn vốn

BCTC có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn vốn, nó được thể hiện qua những khía cạnh như sau:

Đối với quản lý doanh nghiệp

Báo cáo tài chính thể hiện các thông tin có liên quan tới hoạt động quản lý tài chính của một doanh nghiệp, bao gồm: nguồn vốn, các khoản nợ, luồng tiền, tình hình tài sản, kết quả sau một thời gian hoạt động,… Thông qua đó, người quản lý có thể phân tích, đánh giá và đưa ra các quyết định phù hợp, kịp thời và có hiệu quả đối với sự phát triển trong tương lai.

Đối với nhà đầu tư và đơn vị cho vay

Các đơn vị đầu tư sẽ tiến hành thẩm định và đánh giá tiềm năng, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán khi đến hạn và mức độ rủi ro của dự án đầu tư của doanh nghiệp. Đó sẽ là cơ sở để họ có thể đưa ra quyết định về việc đầu tư hay không, mức độ đầu tư như thế nào, lãi suất và thời hạn cho vay ra sao.

Báo cáo tài chính bao gồm những gì?

Bộ báo cáo tài chính doanh nghiệp để nộp lên cơ quan thuế gồm có:

  • Tờ khai quyết toán thuế: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
  • Bộ BCTC: Bảng cân đối kế toán; báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (lãi – lỗ), bảng cân đối tài khoản.
  • Phụ lục: Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
  • Nội dung báo cáo tài chính: Tài sản; nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, doanh thu – thu nhập khác và chi phí kinh doanh; lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh; thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước; các tài sản khác có liên quan tới đơn vị; luồng tiền ra vào và luân chuyển thế nào trên báo cáo luân chuyển tiền tệ.

Cách lập báo cáo tài chính

Các bước lập BCTC bao gồm:

Thu thập và sắp xếp chứng từ

Thu thập và sắp xếp chứng từ nhằm hỗ trợ cho việc kê khai báo cáo trở nên thuận tiện hơn. Các bạn phải làm thật cẩn thận để việc lập báo cáo tài chính được chuẩn xác nhất.
Chứng từ kế toán phản ánh nghiệp vụ kinh tế – tài chính gồm các tài liệu như sau: Hóa đơn đầu ra – đầu vào, phiếu nhập – xuất kho, sổ phụ ngân hàng, sổ quỹ, bảng lương, bảng chấm công, hồ sơ tài sản,…

Hạch toán kế toán

Các loại chứng từ sau khi được tổng hợp và sắp xếp kế toán còn phải kiểm tra và hoàn thiện lại. Bước này nhằm đảm bảo các chứng từ phản ánh đầy đủ, chính xác, hợp lý và hợp lệ theo quy định. Đặc biệt, để có thể hạch toán chuẩn xác đòi hỏi kế toán phải nắm chắc về nguyên lý kế toán.

Phân bổ nghiệp vụ phát sinh định kỳ theo quý, tháng

Có một số nghiệp vụ phát sinh cần kế toán phân loại rõ ràng như: Phân loại phí khấu hao, phí trả trước,… Bước này sẽ giúp kế toán có thể kiểm tra số liệu và các chứng từ đồng thời đảm bảo tính chính xác cho bản kê khai báo cáo tài chính.

Rà soát, kiểm tra và điều chỉnh dữ liệu

Bước rà soát sẽ thực hiện với những nhóm tài khoản như sau: Nhóm hàng tồn kho, nhóm công nợ phải thu và phải trả, các khoản đầu tư, chi phí quản lý,… Nếu thấy có điều gì sai sót, kế toán phải xác định rõ nguyên nhân và đưa ra phương án giải quyết ngay lập tức.

Thực hiện kết chuyển tổng hợp cuối kỳ

Sau khi hoàn tất khâu rà soát các thông tin và số liệu cần thiết, kế toán cần tiến hành bút toán kết chuyển cuối kỳ. Có những doanh nghiệp sẽ thực hiện bút toán theo từng tháng nhưng cũng có một số đơn vị sẽ thực hiện vào cuối quý hoặc cuối năm.

Lập báo cáo tài chính

Theo chỉ tiêu có sẵn, bộ phận kế toán sẽ sử dụng phần mềm HTKK để lập báo cáo tài chính năm sau khi có đầy đủ và chính xác các số liệu. Cuối cùng, tiến hành xuất dữ liệu qua file XML và nộp cho cơ quan thuế tại website của Tổng cục Thuế: thuedientu.gdt.gov.vn.

Tổng kết

Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong những thông tin cơ bản về báo cáo tài chính và vai trò của nó trong việc đảm bảo nguồn vốn cho doanh nghiệp. Để tiếp tục cập nhật các thông tin hữu ích liên quan tới tài chính, các bạn tiếp tục theo dõi tại website: Jenfi nhé!

Get a free estimate for funds to grow your business.

Phát triển kinh doanh cùng Jenfi!

Nếu doanh nghiệp của bạn muốn mở rộng kinh doanh và cần tài trợ tài chính, hãy đăng ký huy động vốn tăng trưởng với chúng tôi. Jenfi Capital có thể cung cấp cho doanh nghiệp của bạn khoản vay lên đến 10 tỷ VND mà không yêu cầu tài sản thế chấp. Quy trình đăng ký vay rất đơn giản và dễ hiểu, giúp các công ty khởi nghiệp nhanh chóng nhận được tiền khi thực sự cần thiết.

Để tìm hiểu thêm cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp, bạn có thể đặt lịch tư vấn tại đây hoặc đăng ký trực tuyến tại đây!

What kind of founder are you? Take the quiz to find out

Read This Next